Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki na studiach II stopnia

Kierunek: PEDAGOGIKA

Studenci studiów II stopnia na kierunku Pedagogika, którzy wybrali ścieżkę pedagogika społeczno-opiekuńcza realizują praktykę w wymiarze 40 godzin.
Forma praktyki obejmuje praktykę zawodową:

  • hospitacyjną, realizowaną w wymiarze 10 godzin
  • ciągłą asystencką, realizowaną w wymiarze 30 godzin
Praktyki realizowane są w takich instytucjach, jak:
  • domy pomocy społecznej
  • dzienne domy pomocy społecznej
  • kluby seniora
  • inne placówki opieki środowiskowej i stacjonarnej

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla kierunku Pedagogika II stopnia

Pobierz: Przewodnik po praktykach dla PSO autorstwa dr A. Dąbrowskiej

Kierunek: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studenci studiów II stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną realizują praktykę w wymiarze 105 godzin dydaktycznych (obejmujących 90 godzin samej praktyki oraz 15 godzin superwizji).

Forma praktyki wynika z planu studiów i obejmuje następujące praktyki:

  • praktykę zawodową ciągłą obserwacyjną w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wymiarze 25 godzin oraz 5 godzin superwizji
  • praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole podstawowej, w wymiarze 40 godzin i 5 godzin superwizji
  • praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole średniej, w wymiarze 25 godzin i 5 godzin superwizji

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną