Praktyki na studiach II stopnia

Kierunek: PEDAGOGIKA

Studenci studiów II stopnia na kierunku Pedagogika, którzy wybrali ścieżkę pedagogika społeczno-opiekuńcza realizują praktykę w wymiarze 40 godzin.
Forma praktyki obejmuje praktykę zawodową:

 • hospitacyjną, realizowaną w wymiarze 10 godzin
 • ciągłą asystencką, realizowaną w wymiarze 30 godzin
Praktyki realizowane są w takich instytucjach, jak:
 • domy pomocy społecznej
 • dzienne domy pomocy społecznej
 • kluby seniora
 • inne placówki opieki środowiskowej i stacjonarnej

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla kierunku Pedagogika II stopnia

Pobierz: Przewodnik po praktykach dla PSO autorstwa dr A. Dąbrowskiej

 

Kierunek: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studenci studiów II stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną realizują praktykę w wymiarze 105 godzin dydaktycznych (obejmujących 90 godzin samej praktyki oraz 15 godzin superwizji).

Forma praktyki wynika z planu studiów i obejmuje następujące praktyki:

 • praktykę zawodową ciągłą obserwacyjną w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wymiarze 25 godzin oraz 5 godzin superwizji
 • praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole podstawowej, w wymiarze 40 godzin i 5 godzin superwizji
 • praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole średniej, w wymiarze 25 godzin i 5 godzin superwizji

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierunek: PEDAGOGIKA (realizowany do roku akademickiego 2019/2020)

Studenci studiów II stopnia na kierunku Pedagogika, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 realizują praktykę w zależności od wybranej specjalności:

 

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA

Studenci specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza realizują praktykę w wymiarze 80 godzin.
Forma praktyki obejmuje praktykę zawodową:

 • hospitacyjną, realizowaną w wymiarze 10 godzin
 • ciągłą asystencką, realizowaną w wymiarze 70 godzin
Praktyki realizowane są w takich instytucjach, jak:
 • domy pomocy społecznej
 • dzienne domy pomocy społecznej
 • kluby seniora
 • inne placówki opieki środowiskowej i stacjonarnej

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla PSO II stopnia

 

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studenci specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną realizują praktykę w wymiarze 115 godzin dydaktycznych (obejmujących 100 godzin praktyki oraz 15 godzin superwizji). Forma praktyki wynika z planu studiów i obejmuje następujące praktyki:

 • praktykę zawodową ciągłą obserwacyjną w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wymiarze 30 godzin oraz 5 godzin superwizji
 • praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole podstawowej, w wymiarze 40 godzin i 5 godzin superwizji
 • praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole średniej, w wymiarze 30 godzin i 5 godzin superwizji

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla PSKzT II stopnia