Doradztwo Pedagogiczne

Doradztwo Pedagogiczne w Instytucie Pedagogiki UJ powstało w lutym 2002 roku z inicjatywy dr Bożeny Czerskiej i dr Jadwigi Michalik-Surówki. Było inicjatywą społeczną i działało na zasadach wolontariatu w IP pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Oddział w Krakowie) do września 2008. W związku z objęciem przez dr B. Czerską funkcji v-ce dyrektora IP (ze względu na sprzeczność ról) zostało zawieszone. Reaktywowane w roku 2014 pod nazwą PROFICIO funkcjonuje nadal na zasadzie wolontariatu, a jego działalność została umocowana przy Instytucie Pedagogiki UJ. Obecnie pracujemy w powiększonym składzie oferując pomoc w określonych zakresach. Przede wszystkim jednak jako zespół.

Pomagamy:

• odnaleźć się w trudnych (nowych) sytuacjach życiowych, zaradzić problemom lub konfliktom w różnych relacjach osobowych (też ze sobą samym:) ),

• sprostać wyzwaniom edukacyjnym i zawodowym oraz poczuć się bardziej odpowiedzialnym,

• poznać siebie, by lepiej pokierować swoimi planami,

• zadbać o własne bezpieczeństwo socjalne i zdrowie.

Zapewniamy wsparcie:

• psycho-pedagogiczne,

• prawne,

• konsultacje mediacyjne.

Działamy w oparciu o zasady:

• dobra naszego Rozmówcy,

• wolności wyboru,

• poufności,

• godności i szacunku,

• odpowiedzialności.

W informacji wykorzystano m.in. tekst Bożeny Czerskiej i Jadwigi Michalik-Surówki. Opracowanie całości: Krystyna Ablewicz