Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doradztwo pedagogiczne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doradztwo Pedagogiczne

Logo PROFICIO, Doradztwa Pedagogicznego w Instytucje Pedagogiki UJ.

Doradztwo Pedagogiczne w Instytucie Pedagogiki UJ powstało w lutym 2002 roku z inicjatywy dr Bożeny Czerskiej i dr Jadwigi Michalik-Surówki. Było inicjatywą społeczną i działało na zasadach wolontariatu w IP pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Oddział w Krakowie) do września 2008. W związku z objęciem przez dr B. Czerską funkcji v-ce dyrektora IP (ze względu na sprzeczność ról) zostało zawieszone. Reaktywowane w roku 2014 pod nazwą PROFICIO funkcjonuje nadal na zasadzie wolontariatu, a jego działalność została umocowana przy Instytucie Pedagogiki UJ. Obecnie pracujemy w powiększonym składzie oferując pomoc w określonych zakresach. Przede wszystkim jednak jako zespół.

Pomagamy:

 • odnaleźć się w trudnych (nowych) sytuacjach życiowych, zaradzić problemom lub konfliktom w różnych relacjach osobowych (też ze sobą samym:) ),
 • sprostać wyzwaniom edukacyjnym i zawodowym oraz poczuć się bardziej odpowiedzialnym,
 • poznać siebie, by lepiej pokierować swoimi planami,
 • zadbać o własne bezpieczeństwo socjalne i zdrowie.

Zapewniamy wsparcie:

 • psycho-pedagogiczne,
 • prawne,
 • konsultacje mediacyjne.

Działamy w oparciu o zasady:

 • dobra naszego Rozmówcy,
 • wolności wyboru,
 • poufności,
 • godności i szacunku,
 • odpowiedzialności.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W informacji wykorzystano m.in. tekst Bożeny Czerskiej i Jadwigi Michalik-Surówki. Opracowanie całości: Krystyna Ablewicz