Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doradztwo pedagogiczne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ

Zdjęcie dr hab. Krystyny Ablewicz, prof. UJJestem pedagogiem o specjalności pedagogika kulturalno-oświatowa. InstytutPedagogiki UJ to  miejsce moich studiów, pracy zawodowej, kariery, znajomychi przyjaciół. Ukończyłam też Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz posiadam Certyfikat Tutora uzyskany w Szkole Tutorów Collegium Wratislaviense (Nr 09/VIII/ST/20). W Doradztwie udzielam pomocy głównie w zakresie:
- kryzysowych i emocjonalnie trudnych sytuacji życiowych oraz akademickich (w tym wolontariuszom pracującym na rzecz Uchodźców),
- rozpoznania swoich mocniejszych i słabszych stron oraz znalezienia akademickich i pozaakademickich możliwości ich rozwoju (tutoring rozwojowy).
krystyna.ablewicz@uj.edu.pl

dr Bożena Czerska

Zdjęcie dr Bożeny CzerskiejZe względu na pełnienie funkcji wicedyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Pedagogiki UJ działalność zawieszona do końca roku akademickiego 2023/24.
bozena.czerska@uj.edu.pl

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

JZdjęcie dr hab. Justyny Kusztal, prof. UJestem pedagogiem resocjalizacji i prawnikiem, a od ponad 15 lat jestem nauczycielem akademickim, a ponadto posiadam uprawnienia mediatora w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich PCM (2007). Ukończyłam też szkolenie w zakresie tutoringu (certyfikat nr LST/03/05) Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. W Doradztwie służę pomocą i wsparciem tym, którzy mają trudności z odnalezieniem się w uczelnianej rzeczywistości formalno-administracyjnej, którzy potrzebują wskazówek, co do zaplanowania i zrealizowania zadań studenta czy przyszłego pedagoga. Jestem przekonana, że świadomość swoich możliwości i ograniczeń, swoich praw i obowiązków w gąszczu wymagań współczesnego życia, może poprawić jego jakość i przyczynić się do sukcesu edukacyjnego, zawodowego i osobistego.
justyna.kusztal@uj.edu.pl

dr Tomasz Leś

Zdjęcie dra Tomasza LesiaJestem pedagogiem, filozofem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie ostatniego roku 4-letniego szkolenia). Z Instytutem Pedagogiki związany od kilkunastu lat, obecnie w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej. Naukowo zajmuję się filozofią edukacji i metaetyką. Ukończyłem szereg szkoleń z zakresu pomocy i wsparcia psychologicznego, m.in. z interwencji kryzysowej, wsparcia w traumie, racjonalnej terapii zachowań, przeciwdziałania samobójstwom, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tutoringu. W Doradztwie oferuję pomoc w zakresie kryzysów, w sytuacjach trudnych w różnych obszarach, wsparcie w procesie studiowania, w konceptualizacji problemów zgłaszanych przez studentów. Pracuję głównie w oparciu o techniki CBT.
tomasz.les@uj.edu.pl

dr Jadwiga Michalik-Surówka

Zdjęcie dr Jadwigi Michalik-SurówkiUkończyłam pedagogikę w Instytucie Pedagogiki UJ, tu też obroniłam dysertację doktorską z pedeutologii. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończyłam między innymi: 2-letnie szkolenie w zakresie terapii Gestalt, kurs w zakresie neurolingwistycznego programowania, w wyniku którego uzyskałam licencję praktyka NLP oraz szkołę mediacji. Moje aktualne zainteresowania dotyczą:
- rozwijania umiejętności interpersonalnych i terapeutycznych u studentów i czynnych pedagogów,
- wykorzystania neurolingwistycznego programowania w procesach kształcenia,
- wykorzystania metod aktywnych w dydaktyce akademickiej,
- roli mediacji we współczesnej rzeczywistości społecznej,
- znaczenia doradztwa pedagogicznego w kulturze uczelni wyższej.
Byłam jedną z inicjatorek uruchomienia Doradztwa Pedagogicznego w Instytucie Pedagogiki UJ, które rozpoczęło działalność w lutym 2002 roku. Naszymi podstawowymi technikami interwencji są: poradnictwo indywidualne, udzielanie informacji i rozmowa dająca zrozumienie i społeczne wsparcie sprzyjające wzrostowi samoakceptacji i poprawie funkcjonowania studentów. Celem ogólnym doradztwa pedagogicznego jest optymalizacja funkcjonowania człowieka w kontaktach z innymi ludźmi, zapewnienie pełnej swobody ujawniania objawu (objawów) w bezpiecznym kontakcie osobowym (pedagogicznym) oraz pomoc w rozumieniu własnej osoby i pomoc w egzystencjalnych trudnościach.
jadwiga.michalik@gmail.com

dr Małgorzata Piasecka

Zdjęcie dr Małgorzaty PiaseckiejJestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki UJ. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki. Jestem także certyfikowanym terapeutą uzależnień (nr certyfikatu SP/0481/2010) oraz twórcą i realizatorem działań z zakresu profilaktyki społecznej. Posiadam certyfikaty realizatora m.in. następujących programów: Unplugged, Przeciw uzależnieniom-skuteczny samorząd. Moje zainteresowania oscylują wokół problematyki uzależnień. Od 2006 roku jestem związana zawodowo z placówkami prowadzącymi działania w obszarze profilaktyki i/lub psychoterapii uzależnień. W Doradztwie służę wsparciem w poszukiwaniu rozwiązań w obszarze uzależnień.
malgorzata.piasecka@uj.edu.pl

dr Katarzyna Smoter

Zdjęcie dr Katarzyny SmoterJestem absolwentką pedagogiki i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuję w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki. Swoje kompetencje dydaktyczne i tutorskie poszerzałam w ramach programu MNiSW, „Mistrzowie Dydaktyki”. W Doradztwie pedagogicznym służę wsparciem studentkom i studentom, którzy mają trudności z adaptacją oraz odnalezieniem się w trudnych (nowych) sytuacjach życiowych, zwłaszcza na początku studiów. Wspieram ich proces uczenia się i rozwijania kompetencji metodycznych, a także pomagam rozpoznać ważne kwestie dotyczące ich rozwoju zawodowego i osobistego.
katarzyna.smoter@uj.edu.pl

dr Małgorzata Turczyk

Zdjęcie dr Małgorzaty TurczykJestem absolwentką pedagogiki oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Pracuję jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej w Instytucie Pedagogiki UJ. Jestem także absolwentką Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz terapeutką w zakresie Terapii Funkcji Poznawczych Instrumental Enrichment®. Z Doradztwem współpracuję od 2012 roku służąc wsparciem prawnym i towarzysząc naszym studentom, nie tylko w wysiłkach do przezwyciężenia sytuacji trudnej, ale także w poszukiwaniach w kryzysie okazji do rozwoju osobistego. Moją pasją jest dydaktyka i poszukiwanie dróg skutecznego nauczania i uczenia się.
W moich podróżach ze studentami bliskie są mi słowa Zbigniewa Herberta:
Nikomu nie przekażesz wiedzy
Twój tylko słuch jest i Twój dotyk  
Na nowo musi każdy stworzyć
Swą nieskończoność i początek

m.turczyk@uj.edu.pl