Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus + to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną

O programie

Celem programu Erasmus jest stworzenie studentom, którzy dobrze znają język obcy i mają sprecyzowane zainteresowania badawcze, możliwości wyjazdu na semestr (trymestr) do jednej z kilku zagranicznych uczelni, z którymi Instytut ma podpisaną umowę o współpracy.

Celem studenckich wyjazdów jest nie tylko doskonalenie języka obcego, poznawanie kultury kraju i uczelni, w której student spędza kilka miesięcy, lecz nade wszystko uczestnictwo w zajęciach, słuchanie wykładów, studiowanie literatury. Jest to uzupełnienie i kontynuacja studiów realizowanych w Instytucie Pedagogiki UJ.

Studenci wyjeżdżający za granicę realizują przedmioty zawarte w Learning Agreement, uzyskując stosowną liczbę punktów (w skali ECTS). Liczba koniecznych do uzyskania punktów jest taka, jak w większości uczelni i wynosi 60 punktów rocznie (30 punktów semestralnie lub 20 trymestralnie).

Uczestnictwo w programie umożliwia studentom ubieganie się o stypendium wypłacane na ogół w euro. Wysokość stypendium jest co roku ustalana na nowo na szczeblu całego Wydziału Filozoficznego, stosownie do funduszy przekazywanych przez Program z zagranicy.

Stypendyści programu Erasmus otrzymują prawo do uzyskania wizy na czas pobytu w uczelni za granicą oraz prawo do legalnej pracy, pozwalającej na zdobycie dodatkowych funduszy ułatwiających pobyt za granicą.

Umowy Instytutu Pedagogiki z uczelniami zagranicznymi

Austria, Pädagogische Hochschule Niederösterreich 
Austria, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz 
Austria, Pädagogische Hochschule Salzburg 
Czechy, Univerzita Palackeho v Olomouci 
Czechy, Univerzita Palackeho v Olomouci 
Czechy, Univerzita Karlova v Praze 
Czechy, Univerzita Tomase Bati ve Zline 
Niemcy, Universität Augsburg 
Niemcy, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Niemcy, Friedrich-Schiller-Universität, Jena 
Niemcy, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Niemcy, Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbuttell 
Hiszpania, Universidad de Alicante – tylko studenci studiów 1 st. 
Hiszpania, Universidad de Burgos – tylko studenci studiów 1 st. 
Hiszpania, Universidad de Castilla-La Mancha 
Hiszpania, Universidad de Granada – tylko studenci studiów 1 st. 
Hiszpania, Universidad de Oviedo 
Hiszpania, Universidad de Valencia – tylko studenci studiów 1 st.
Grecja, University of Patras
Grecja, Aristotle University of Thessaloniki
Grecja, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (University of Thessaly)
Węgry, University of Debrecen
Węgry, Kaposvar Egyetem
Włochy, Universita degli Studi di Macerata
Włochy, Università degli Studi di Padova
Portugalia, Universidade de Algarve
Portugalia, Universidade do Porto
Słowacja, Univerzita Komenského v Bratislave
Słowacja, Presovska Univerzita
Słowacja, Trnavska Univerzita v Trnave
Turcja, Gaztosmanpasa University

Kontakt

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

sekretariat ds. dydaktyki Instytutu Pedagogiki, ul. Batorego 12, pok. 4

Koordynator: dr hab. Łukasz Tomczyk
e-mail: lukasz.tomczyk@uj.edu.pl