Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących

 

Kierownik projektu: dr Małgorzata Piasecka

Pełna nazwa: Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących

Data rozpoczęcia: 02.01.2018

Data zakończenia: 31.12.2019

Instytucja finansująca: projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

 

Celem badania jest określenie bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków w ramach szerokiego układu wskaźników skuteczności wydobytych w ramach przeglądu systematycznego, w kontekście różnych form terapii (ambulatoryjna vs. stacjonarna).

Umowa nr 140/W/H4/2018 z dnia 2018-01-02

Umowa nr 221/BO/H4/2019 z dnia 2019-01-02

 

Data opublikowania: 23.03.2018
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska