Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających – opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznych

Projekt: Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających – opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznych

Grant: Przyznany przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe
Konkurs: Miniatura 3; numer grantu: 2019/03/X/HS6/00273
Rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe

Okres realizacji projektu: 23.10.2019-17.03.2021

Osoba realizująca projekt: dr Sylwia Opozda-Suder (sylwia.opozda@uj.edu.pl)


Wsparcie administracyjne zapewnia: 
mgr Anna Urban
tel. (12) 622 39 32
e-mail: anna1.urban@uj.edu.pl


Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie narzędzia badawczego – Skali Konformizmu I-N (SKI-N) do pomiaru dominujących motywów skłonności do reagowania uległością wobec grupy odniesienia w sytuacji deficytu informacyjnego i normatywnego.
Utworzenie trafnej i rzetelnej skali SKI-N pozwoli wypełnić lukę polegającą na braku, polskich jak i zagranicznych, wystandaryzowanych narzędzi badawczych, których spektrum diagnostyczne dotyczy ujmowania konformizmu jako ważnego mechanizmu rozwoju w okresie adolescencji. W dalszej perspektywie narzędzie to zostanie wykorzystane przy realizacji kolejnego projektu badawczego zmierzającego do opracowania pedagogicznej koncepcji opisującej i wyjaśniającej mechanizm oddziaływania konformizmu na procesy relacyjne i adaptacyjne w grupie rówieśniczej, a w konsekwencji proces unifikacji i autokreacji dorastających.

Data opublikowania: 08.06.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska