Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji

Projekt: Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji

Grant: Przyznany przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe
Konkurs: Miniatura 2; numer grantu: 2018/02/X/HS6/0060
Rodzaj działania naukowego: badania wstępne

Okres realizacji projektu: 14.09.2018-04.03.2021 

Osoba realizująca projekt: dr Barbara Ostafińska-Molik (b.ostafinska-molik@uj.edu.pl)


Wsparcie administracyjne zapewnia:
mgr Anna Urban
tel. (12) 622 39 32
e-mail: anna1.urban@uj.edu.pl


Cel projektu:
Praca realizowana w tym projekcie koncentruje się na określeniu właściwości psychometrycznych narzędzia BPM (Brief Problem Monitory) z wykorzystaniem wielu źródeł informacji - przy zastosowaniu najbardziej aktualnych trendów obowiązujących w pomiarze (między innymi IRT). Zakres analizy będzie głównie ukierunkowany na określenie cech trafności i rzetelności narzędzia w wersji skróconej BPM, a także poszerzenie wiedzy na temat wpływu źródeł udzielania informacji w procesie diagnozy dzieci i młodzieży z perspektywy: dziecka-ucznia, rodzica-ucznia, nauczyciela-ucznia. Projekt zakłada też eksploracje zagadnienia udzielania informacji przez rówieśników o opiniach dotyczących innych uczniów w klasie. Badania zachodnie wskazują, że perspektywy rówieśnicze zawierają informacje unikalne i niedostępne dla dorosłych (T. Stancin; G.P. Aylward). Młodzież szkolna spędza 6-8 godzin dziennie we własnym towarzystwie. Poddana zostanie weryfikacja owych ustaleń.

 

Data opublikowania: 23.10.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kaczmarczyk