Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

Projekty w realizacji

Nowy projekt w IP z Funduszy Wyszehradzkich

Nowy projekt w IP z Funduszy Wyszehradzkich

26.04.2024
Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Łukasz Tomczyk, prof. UJ wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier (V4) otrzymał grant na rozwój umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją (AI) w środowisku akademickim.
Read More o Nowy projekt w IP z Funduszy Wyszehradzkich

Doskonałość dydaktyczna uczelni

27.03.2023
Celem projektu jest reorganizacja aktualnego mechanizmu wspierania rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, monitorowania jakości kształcenia oraz oceny pracownika poprzez zbudowanie systemu certyfikatów dydaktycznych opartych na portfolio.
Read More o Doskonałość dydaktyczna uczelni

Projekt "Patriotyzm w konserwatywnej i katolickiej myśli pedagogicznej Polaków w XX wieku"

08.03.2023
W Instytucie Pedagogiki UJ realizowany jest projekt zgłoszony w konkursie Fundamenty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Janina Kostkiewicz.
Read More o Projekt "Patriotyzm w konserwatywnej i katolickiej myśli pedagogicznej Polaków w XX wieku"

Projekt REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie

08.03.2023
REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw.
Read More o Projekt REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie

Projekt „Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji”

12.10.2018
Projekt pod kierunkiem dr. hab. Pawła Grygla jest realizowany w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus 14; numer grantu: 2017/27/B/HS6/00850).
Read More o Projekt „Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji”