Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Bibliotkeka

Instytutu Pedagogiki UJ

Web Content Display Web Content Display

Korzystanie z biblioteki

Korzystanie z biblioteki

Zasady korzystania z biblioteki Instytutu Pedagogiki UJ.

Zapisy

Aby wypożyczyć książki z biblioteki należy posiadać ważne konto biblioteczne.

Z biblioteki może skorzystać każdy, jednak tylko wybrane grupy użytkowników mają możliwość wypożyczania książek i zmawiania skanów. Pozostałe usługi dostępne są dla wszystkich.

Dokumenty potrzebne przy zapisie: legitymacja studencka/doktorancka/karta biblioteczna BJ (jeśli jest).

Założenie konta bibliotecznego odbywa się na miejscu w bibliotece i jest bezpłatne.

Wypożyczenia

Możliwość wypożyczania książek posiadają wybrani użytkownicy: 

 • Studenci:
  • Instytutu Pedagogiki – 6 książek na 1 miesiąc 
  • Wydziału Filozoficznego – 4 książki na 1 miesiąc 
 • Doktoranci: 
  • Instytutu Pedagogiki – 30 książek na 3 miesiące 
  • Wydziału Filozoficznego – 6 książek na 3 miesiące 
 • Pracownicy: 
  • Instytutu Pedagogiki – 30 książek na 3 miesiące 
  • Wydziału Filozoficznego – 6 książek na 3 miesiące

Użytkownicy spoza Wydziału Filozoficznego UJ mogą korzystać z biblioteki na miejscu. 

Książki można zamawiać przez katalog elektroniczny lub bezpośrednio w bibliotece. Zamówione książki czekają na odbiór 7 dni i należy odebrać je osobiście.

Przeszukaj Katalogi Bibliotej UJ

Przy wypożyczaniu należy okazać legitymację studencką/doktorancką.

Limity wypożyczeń w Bibliotece IP są niezależne od limitów w Bibiotece Jagiellońskiej.

Prolongaty

Dopuszcza się do 10 razy możliwość wydłużenia terminu pożyczonych książek.

Wypożyczone książki można prolongować, jeśli nikt inny nie złożył rezerwacji na daną pozycję. Informacja, że książka jest zarezerwowana i nie ma możliwości prolongaty, jest wysyłana automatycznie przez katalog biblioteczny i widoczna na koncie. 

Przedłużenia czasu wypożyczenia można dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne w katalogu.

Przetrzymanie książek skutkuje blokadą konta.

Informacja biblioteczna

Bibliotekarz udziela informacji na temat zasobów biblioteki, pomaga w gromadzeniu potrzebnej literatury oraz wskazuje przydatne źródła. 

W bibliotece można otrzymać informacje dotyczące m.in.: 

 • zasobów dostępych w bibliotece, 
 • korzystania z katalogu, 
 • dostępu do e-zasobów.

Bibliotekarze pomogą również w doborze literatury na wybrany temat i podsuną polecane pozycje.

Możliwy jest kontakt na miejscu, mailowy, telefonicznego lub Teams.

Read More o Informacja biblioteczna

Czytelnia

Biblioteka udostępnia miejsca w czytelni do pracy indywidualnej. W pomieszczeniu znajduje się księgozbiór, składający się z publikacji z zakresu przedmiotów prowadzonych w Instytucie. 

Działy tematyczne w czytelni:Zdjęcie czytelni Bblioteki Instytutu Pedagogiki UJ, widok regałów z książkami, stołów dla użytkowników i drzwi wejściowych.

 • Dydatkyka ogólna
 • Dydaktyka szkoły wyższej
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna  
 • Encyklopedie i słowniki 
 • Filozofia 
 • Historia wychowania 
 • Kulturoznawstwo 
 • Metodologia 
 • Muzealnictwo 
 • Nauka o rodzinie 
 • Oświata dorosłych
 • Pedeutologia
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Prawo
 • Psychologia 
 • Resocjalizacja
 • Socjologia 
 • Teoria wychowania 

Specjalny zbiór stanowią publikacje pracowników Instytutu Pedagogiki UJ.

Komputery i sieć

W czytelni znajdują się dwa komputery dla użytkowników, posiadające dostęp do Internetu.

Czytelnicy korzystający ze swoich urządzeń mogą połączyć się z uczelnianą siecią bezprzewodową Wi-Fi.

Ksero i skany

Pracownicy, studenci i doktoranci Instytutu Pedagogiki UJ mogą zamawiać skany fragmentów publikacji dostępnych w bibliotece na potrzebny działań edukacyjnych i dydaktycznych (art. 27, 271). Skany są wysyłane na adres mailowy zamawiającego.

Dla pracowników Instytutu Pedagogiki dostępna jest samoobsługowa kserokopiarka.

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki. Read More o