Zasady funkcjonowania UJ w okresie 26 marca-11 kwietnia br.

W dniu 25 marca br. Rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał zarządzenie, które określa zasady funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 26 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu: Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 26 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku.

 

Published Date: 25.03.2021
Published by: Jadwiga Sulikowska