Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Paidagogos PRO - innowacyjny projekt wdrożeniowy

17.05.2017
Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego.
Read More o Paidagogos PRO - innowacyjny projekt wdrożeniowy

Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów

17.05.2017
Próba wydobycia wskaźników skuteczności terapii hazardzistow i określenia w jakim stopniu wyłonione wskaźniki są podatne na oddziaływania terapeutyczne. Celem projektu jest również opracowanie autorskiego narzędzia badawczego – Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H).
Read More o Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów

Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)

17.05.2017
Program Reform Na Rzecz Promowania Zasad Demokratycznych i Edukacji Obywatelskiej w Izraelu oraz w Gruzji / CURE
Read More o Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)

Konkurs o przyznanie dofinansowania ze środków DSC

11.05.2017
Dziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.
Read More o Konkurs o przyznanie dofinansowania ze środków DSC

Międzynarodowe seminarium naukowe. Edukacja obywatelska dorosłych wobec migracji.

10.04.2017
Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Internationaler Bund Polska zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym EDUKACJA OBYWATELSKA DOROSŁYCH WOBEC MIGRACJI DOŚWIADCZENIA POLSKI, NIEMIEC I UKRAINY.
Read More o Międzynarodowe seminarium naukowe. Edukacja obywatelska dorosłych wobec migracji.

aktualnosci-glowne-agregator

01.03.2017
Read More o aktualnosci-glowne-agregator