Wyższa punktacja dla czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna”

W dniu 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Zgodnie z komunikatem czasopismo "Polska Myśl Pedagogiczna" pod redakcją prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz otrzymało nową, wyższą punktację. Za publikację artykułu autor otrzymuje 70 punktów.
 

Komunikat Ministra wraz z wykazem czasopism

 

Published Date: 12.02.2021
Published by: Jadwiga Sulikowska