Wyzwania transformacji cyfrowej w pracy nauczyciela akademickiego

W związku z opracowaniem referatu konferencyjnego i artykułu Instytut Studiów Informacyjnych UJ prowadzi badania pilotażowe na temat gotowości przedstawicieli dziedziny nauk społecznych lub nauk humanistycznych na wyzwania transformacji cyfrowej w pracy akademickiej. Kolejne restrykcje związane ze stanem pandemicznym spowodowały, że szybko postępująca w ostatnich latach cyfryzacja procesów komunikacji naukowej stała się podstawowym mechanizmem zdobywania i komunikowania informacji oraz czynnikiem usprawniającym zdalne wykonywanie pracy nauczyciela akademickiego.

Organizatorzy zapraszają pracowników Wydziału Filozoficznego do wzięcia udziału w badaniu.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane jedynie do celów badawczych. Uzyskane wyniki nie posłużą do porównywania ośrodków naukowych pod względem różnych kompetencji informacyjnych nauczycieli akademickich. Ankieta składa się z 18 pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru, a jej wypełnienie zajmuje ok. 15 min.

Link do kwestionariusza ankiety online: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2865PzV0SH6LtOnubPVgryEc9UOUVCNDhUUEJQRVA4WjhYSzRHWDc2UzBQMS4u

 

Published Date: 02.11.2020
Published by: Jadwiga Sulikowska