Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dawida Wieczorka


W dniu 21 września 2017 roku o godz. 12:00 w Instytucie Pedagogiki, ul. Batorego 12 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dawida Wieczorka.

Tytuł
„Współczesny dyskurs o honorze z uwzględnieniem odmiany dewiacyjnej i konsekwencji dla pedagogiki resocjalizacyjnej"

Promotor
dr hab. Riccardo Campa

Recenzenci
prof. dr hab. Lech Witkowski
dr hab. Sławomir Sobczak, prof. UPH

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.

Zawiadomienie o obronie

Published Date: 11.09.2017
Published by: Jadwiga Sulikowska