Wzory pism do pobrania

Uniwersalne wzory pism dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się na podstronie Działu Spraw Studenckich:

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

 

UWAGA!

Funkcję Prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Filozoficznego (w skład którego wchodzi Instytut Pedagogiki) pełni prof. dr hab. Leszek Sosnowski i do Pana Prodziekana należy adresować podania dotyczące:

  • urlopu od zajęć
  • rezygnacji ze studiów i skreślenia z listy studentów
  • wznowienia studiów
  • przeniesienia z innej uczelni

za pośrednictwem dr Bożeny Czerskiej, Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki.

Podania w pozostałych sprawach należy adresować bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki dr Bożeny Czerskiej.

Wszystkie podania składamy w sekretariacie ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych, ul. Batorego 12, pok. 4.

 

Gotowe wzory pism dla studentów Instytutu Pedagogiki:

 

Wniosek o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów (pobierz plik)

Wniosek o przepisanie punktów ECTS i uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu (pobierz plik)

Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu (pobierz plik)

Wniosek o powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku (pobierz plik)

Wniosek o wpis warunkowy tzw. 50-punktowy na kolejny rok z obowiązkiem powtórzenia przedmiotu/przedmiotów  (pobierz plik)

Wniosek o powtarzanie roku (pobierz plik)

Wniosek o ponowne powtarzanie roku (pobierz plik)

Wniosek o wznowienie studiów (pobierz plik)

Deklaracja o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego (pobierz plik)

Deklaracja o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego z prośbą o możliwość zaliczania przedmiotów (pobierz plik)

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego (pobierz plik)

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego z możliwością zaliczania przedmiotów (pobierz plik)

Wniosek o przeniesienie z innej uczelni (pobierz plik)

Wniosek o zatwierdzenie różnic programowych (pobierz plik)

Wzór zestawienia różnic programowych (pobierz plik)

Wzór rozliczenia ERASMUSA (pobierz plik)