Wzory pism do pobrania

Wniosek o wpis warunkowy tzw. 50-punktowy na kolejny rok i powtarzanie przedmiotu  (pobierz plik)
 

Wniosek o wyznaczenie (przywrócenie) dodatkowego terminu egzaminu (pobierz plik)
 

Wniosek o ponowne (nadzwyczajne) powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku (pobierz plik)
 

Wniosek o powtarzanie roku (pobierz plik)
 

Wniosek o ponowne (nadzwyczajne) powtarzanie roku (pobierz plik)
 

Wniosek o przyznanie indywidualnego planu studiów (ITS) (pobierz plik)
 

Wniosek o uwzględnienie (przepisanie) zaliczonego już przedmiotu (pobierz plik)
 

Deklaracja o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego (pobierz plik)
 

Deklaracja o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego z prośbą o możliwość zaliczania przedmiotów (pobierz plik)
 

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego (pobierz plik)
 

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego z możliwością zaliczania przedmiotów (pobierz plik)
 

Wniosek o wznowienie studiów (pobierz plik)
 

Wniosek o przeniesienie z innej uczelni (pobierz plik)
 

Wzór zestawienia zawierającego różnice programowe (pobierz plik)
 

Wniosek o zatwierdzenie różnic programowych (pobierz plik)
 

Wzór rozliczenia ERASMUSA (pobierz plik)