Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyczne informacje

Pragniemy przekazać Państwu kilka praktycznych informacji dotyczących studiów w Instytucie Pedagogiki.

SEKRETARIAT

Sekretariat studiów (ul. Batorego 12, pokój 4) jest otwarty dla studentów od wtorku do piątku w godzinach 11.00-14.00 (e-mail: pedagogika.studia.stacjonarne@uj.edu.pl). Szczegóły znajdują się w zakładce -> Kontakt. Uwaga! W dniach 12-16 sierpnia 2024 r. sekretariat będzie zamknięty.

Wszystkie znaczące informacje, jak np. terminy spotkań online z Opiekunami kierunków czy rejestracji elektronicznej na zajęcia zamieszczane będą na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce DLA STUDENTÓW -> Studia... -> Ogłoszenia sekretariatu oraz na fanpage’u „Instytut Pedagogiki UJ” na Facebooku.

PLAN STUDIÓW I HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Plan studiów znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce DLA STUDENTÓW -> Studia... odpowiednio I, II stopnia lub jednolite magisterskie.

Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w siedzibie Instytutu Pedagogiki przy ul. Batorego 12 oraz w budynku przy ul. Ingardena 3.

Dokładny termin i miejsce odbywania zajęć zostaną podane w harmonogramie zajęć dostępnym w USOSweb oraz na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce DLA STUDENTÓW -> Studia... odpowiednio I, II stopnia lub jednolite magisterskie, który pojawi się w połowie września.

W trakcie wpisu na studia każdy student otrzymuje swoje indywidualne konto w systemie USOS, które stanowi rodzaj elektronicznego indeksu; dostęp do konta dokonuje się poprzez stronę: www.USOSweb.uj.edu.pl Harmonogram zajęć na koncie w USOSIE pojawi się pod koniec września br.

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

Na większość przedmiotów studenci zapisywani są „odgórnie” - przez sekretariat. Natomiast na zajęcia do wyboru: WF (dotyczy studentów I roku I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich), przedmiot w języku obcym oraz seminarium magisterskie (dotyczy I roku II stopnia i IV roku jednolitych magisterskich) obowiązuje rejestracja elektroniczna przez konto w USOSweb. Dokładny termin rejestracji zostanie podany pod koniec września na stronie Instytutu w ogłoszeniach dla studentów, jak również na stronie USOSweb.

Pierwszy rok Pedagogiki I stopnia podzielony jest na grupy ćwiczeniowe. Będziecie Państwo zapisani do grupy pierwszej lub drugiej. Aby dowiedzieć się, do której grupy ćwiczeniowej jest się przypisanym, trzeba otworzyć któryś z przedmiotów (realizowany w formie ćwiczeń lub konwersatorium) na swoim koncie w USOSweb i zobaczyć, do której grupy się należy. Jeżeli ktoś ma ćwiczenia/konwersatorium z grupą 1, to znaczy, że należy do tej grupy i na wszystkie pozostałe ćwiczenia również uczęszcza z tą grupą (uwaga, przy wykładzie również może występować oznaczenie „gr. 1”, lecz w tym przypadku oznacza to: „jedna grupa dla wszystkich”). Podział na grupy dokonywany jest według kolejności alfabetycznej przez sekretariat (biorąc pod uwagę pierwszą literę nazwiska).

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem studiów UJ oraz z tekstem Uchwały nr 17/III/2019 Senatu UJ w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne.

Na początku października odbędą się spotkania z Opiekunami poszczególnych kierunków, podczas których zostaną przekazane ważne informacje organizacyjne.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2024/2025 w Instytucie Pedagogiki odbędzie się na początku października 2024 r. Dokładna data inauguracji, jak również data rozpoczęcia zajęć dydaktycznych zostanie podana w terminie późniejszym.

Dziękujemy Państwu za uwagę i gratulujemy wyboru studiów w Instytucie Pedagogiki UJ, które od wielu lat znajdują się w czołówce rankingu najlepszych studiów pedagogicznych w Polsce!