Informacje praktyczne

Witamy Państwa na studiach stacjonarnych w Instytucie Pedagogiki UJ :)

W związku z rozpoczęciem pierwszego roku studiów pragniemy Państwu przekazać kilka praktycznych informacji:

 

SEKRETARIAT

Sekretariat studiów stacjonarnych (ul. Batorego 12, pokój 4) jest otwarty dla studentów od wtorku do piątku,
w godzinach 11.00-14.00. E-mail: pedagogika.studia.stacjonarne@uj.edu.pl

(uwaga, w dniach 3-23 sierpnia 2020 sekretariat będzie zamknięty!).


Wszystkie znaczące informacje, jak np. terminy spotkań z Opiekunami specjalności czy rejestracji elektronicznej na zajęcia zamieszczane są na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce STUDIA -> Ogłoszenia sekretariatu. Prosimy o częste odwiedzanie naszej strony.


PLAN STUDIÓW I HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Plan/program studiów znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce STUDIA -> odpowiednio I, II stopnia lub jednolite magisterskie.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie Instytutu Pedagogiki przy ul. Batorego 12 oraz w budynku przy ul. Ingardena 3.

W trakcie wpisu na studia każdy student otrzymuje swoje indywidualne konto w systemie USOS, które stanowi rodzaj elektronicznego indeksu; dostęp do konta dokonuje się poprzez stronę: www.USOSweb.uj.edu.pl

W chwili obecnej na koncie w USOSweb nie widać jeszcze przedmiotów - będą one widoczne z początkiem października. Dokładny termin i miejsce odbywania zajęć będzie podany w harmonogramie zajęć, dostępnym od połowy września na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce STUDIA -> odpowiednio I, II stopnia lub jednolite magisterskie.


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

Na przedmioty obowiązkowe studenci zapisywani są „odgórnie” - przez sekretariat. Natomiast na moduły specjalizacyjne do wyboru (tzw. ścieżki), zajęcia WF (dotyczy studentów I roku I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich), przedmiot w języku obcym oraz seminarium magisterskie (dotyczy I roku II stopnia) obowiązuje rejestracja elektroniczna przez konto w USOSweb. Dokładny termin rejestracji zostanie podany pod koniec września na stronie Instytutu w ogłoszeniach dla studentów, jak również na stronie USOSweb.

Jeżeli rocznik podzielony jest na grupy ćwiczeniowe, to będziecie Państwo zapisani do grupy pierwszej lub drugiej. Aby dowiedzieć się, do której grupy ćwiczeniowej jest się przypisanym, trzeba otworzyć któryś z przedmiotów (zawierający ćwiczenia) na swoim koncie w USOSweb i zobaczyć, do której grupy się należy. Jeżeli ktoś ma ćwiczenia z grupą 1, to znaczy, że należy do tej grupy i na wszystkie pozostałe ćwiczenia również uczęszcza z tą grupą (uwaga, przy „wykładzie” również może występować oznaczenie „gr.1”, lecz w tym przypadku oznacza to: „jedna grupa dla wszystkich”). Podział na grupy dokonywany jest według kolejności alfabetycznej przez sekretariat (biorąc pod uwagę pierwszą literę nazwiska).


INNE, WAŻNE SPRAWY

Prosimy Państwa o zapoznanie się z tekstem Uchwały nr 17/III/2019 Senatu UJ w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne oraz z Zarządzeniem nr 22 Rektora UJ z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne.


Na początku października odbędą się spotkania z Opiekunami poszczególnych roczników i specjalności, podczas których zostaną przekazane ważne informacje organizacyjne.


Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Pedagogiki odbędzie się ... października 2020, a ... października rozpoczną się zajęcia dydaktyczne. Zapraszamy! (dokładne daty zostaną podane w terminie późniejszym).


Dziękujemy Państwu za uwagę i gratulujemy wyboru studiów w Instytucie Pedagogiki UJ, które od wielu lat znajdują się w czołówce rankingu najlepszych studiów pedagogicznych w Polsce!