Dyżury pracowników w II semestrze 2018/2019

Dyżury pracowników naukowych Instytutu Pedagogiki w sesji letniej i poprawkowej 2018/19

Ewentualne zmiany terminów lub odwołania dyżurów proszę na bieżąco weryfikować w ogłoszeniach dla studentów, zakładka STUDIA I lub II stopnia.