Dyżury pracowników Instytutu Pedagogiki

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

Pobierz tutaj

Ewentualne odwołania dyżurów proszę na bieżąco weryfikować w ogłoszeniach dla studentów.