Dyżury pracowników w I semestrze 2018/19

Dyżury pracowników naukowych Instytutu Pedagogiki

Dyżury doktorantów i pracowników zewnętrznych