Dyżury pracowników Instytutu Pedagogiki

Dyżury w sesji zimowej i poprawkowej 2019/2020


Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej - ul. Batorego 12, pok. 12:


Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.00  

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00


Dr hab. Beata Gola, prof. UJ

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

20.02.2020 r. godz. 15.00-16.00


Dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

03.02.2020 r. godz. 8.00 (sala 9)

21.02.2020 r. godz. 8.00 (sala 6)


Dr hab. Dorota Pauluk, prof. UJ

05.02.2020 r. godz. 9.00-10.00

17.02.2020 r. godz. 9.30-10.30

 

Zakład Teorii Wychowania i Opieki - ul. Batorego 12, pok. 13:


Dr hab. Bogusław Bieszczad

urlop


Dr Anna Dąbrowska

05.02.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00


Dr Renata Sigva        

03.02.2020 r. godz. 10.00-12.00

19.02.2020 r. godz. 11.00-13.00


Dr Barbara Jamrozowicz

urlop


Dr Agata Łopatkiewicz

04.02.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej - ul. Batorego 12, pok. 15:


Dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ

29.01.2020 r. godz. 11.30-12.30

19.02.2020 r. godz. 11.30-12.30


Prof. dr hab. Stanisław Palka

wtorki w godz. 15.00-16.00 po uprzednim umówieniu się drogą mailową


Dr Renata Pater

29.01.2020 r. godz. 11.30-12.30

21.02.2020 r. godz. 12.00-13.00 (ul. Ingardena 3, pok. 221)


Dr Joanna Torowska

07.02.2020 r. godz. 9.00-10.45 (ul. Ingardena 3, pok. 221)

21.02.2020 r. godz. 9.00-10.00 (ul. Ingardena 3, pok. 221)


Dr Bartłomiej Gołek

29.01.2020 r. godz. 11.45-12.30

17.02.2020 r. godz. 9.00-9.45


Dr Tomasz Leś

05.01.2020 r. godz. 11.45-12.15

19.01.2020 r. godz. 11.45-12.15

 

Zakład Pedagogiki Zdrowia - ul. Batorego 12, pok. 16:


Dr hab. Anna Gaweł

04.02.2020 r. godz. 12.00-13.00 (pok. 1)

18.02.2020 r. godz. 12.00-13.00 (pok. 1)​


Dr hab. Paweł Grygiel

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00​​


Dr Sylwia Opozda-Suder

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.30

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.30


Dr Magdalena Świgost

30.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

20.02.2020 r. godz. 12.00-13.00


Dr Barbara Ostafińska-Molik

urlop


Dr Julia Łosiak-Pilch

urlop

 

Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki - ul. Batorego 12, pok. 17:


Dr hab. Dorota Gierszewski  

31.01.2020 r. godz. 11.00-12.00         

21.02.2020 r. godz. 10.00-11.00


Dr Renata Doniec      

31.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 10.00-11.00


Dr Łukasz Hajduk

29.01.2020 r. godz. 10.00-11.00         

19.02.2020 r. godz. 11.00-12.00


Dr Julia Kluzowicz    

31.01.2020 r. godz. 11.00-12.00         

21.02.2020 r. godz. 10.00-11.00


Dr Joanna Olszewska-Gniadek

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00

 

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - ul. Batorego 12, pok. 18:


Dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ

29.01.2020 r. godz. 13.00-14.00

19.02.2020 r. godz. 14.30-15.30


Dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ    

07.02.2020 r. godz. 11.45-12.45

17.02.2020 r. godz. 11.00-12.00


Dr Jacek Bylica         

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 12 00-13.00


Dr Lucas Mazur        

30.01.2020 r. godz. 15.30-16.30

20.02.2020 r. godz. 13.00-14.00


Dr Małgorzata Piasecka        

10.02.2020 r. godz. 9.00-10.00

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00


Dr Łukasz Szwejka   

31.01.2020 r. godz. 12.30-13.30 (ul. Ingardena 3, pok. 221)

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00

 

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej - ul. Batorego 12, pok. 19:


Dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ        

05.02.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 14.15-15.15


Dr hab. Krystyna Ablewicz   

06.02.2020 r. godz. 11.30-12.30

19.02.2020 r. godz. 11.00-12.00


Dr Bożena Czerska   

29.01.2020 r. godz. 10.00-12.00 (pok.7)

05.02.2020 r. godz. 10.00-12.00 B (pok.7)

19.02.2020 r. godz. 10.00-12.00 B (pok.7)


Dr Marek Kościelniak

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

21.02.2020 r. godz. 12.00-13.00


Dr Krzysztof Polak    

05.02.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00


Dr Katarzyna Smoter

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02. 2020 r. godz. 12.00-13.00


Dr Zuzanna Sury       

29.01.2020 r. godz. 12.00-13.00

19.02.2020 r. godz. 12.00-13.00


Dr Małgorzata Turczyk        

urlop naukowy

 

Ewentualne odwołania dyżurów proszę na bieżąco weryfikować w ogłoszeniach dla studentów.