Dyżury pracowników w I semestrze 2018/2019

Dyżury pracowników naukowych Instytutu Pedagogiki w semestrze letnim 2018/19

Dyżury doktorantów i pracowników zewnętrznych

Pobierz tutaj