Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego warto studiować w Instytucie Pedagogiki UJ?

Studiuj z najlepszymi

Rakning Szkół Wyższych Perspektywy 2026: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny 1 miejsce w grupie kierunków Pedagogika.Instytut Pedagogiki UJ od lat jest liderem w grupie kierunków Pedagogika w Rankingu Szkół Wyższych organizowanym przez miesięcznik Perspektywy. Kierunek Pedagogika oraz Pedagogika specjalna od lat sa w czołówce rankingu. W 2023 roku kierunek: Pedagogika specjalna zajął 1. miejsce, a kierunek: Pedagogika 3. miejsce w rankingu.

W Rankingu oceniane są takie aspekty funkcjonowania uczelni jak: innowacyjność, potencjał naukowy, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie, efektywność naukowa czy prestiż, na który składają się preferencje pracodawców, ocena przez kadrę akademicką i uznanie międzynarodowe.

Jakość naszych zajęć monitorujemy m. in. ankietami wypełnianymi przez studentów.

Ranking Szkól Wyższych Perspektyw często służy maturzystom w wyborze uczelni, ale przede wszystkim jest kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

Studiuj w międzynarodowym środowisku

Nasz Instytut współpracuje z ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi z kraju i zagranicy. W ofercie mamy wyjazdy na stypendia do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych w 10 krajach Europy (Austria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Turcja, Włochy).

Studiuj, by rozwijać pasje

W Instytucie Pedagogiki działają 3 studenckie koła naukowe zrzeszające ambitnych i zaangażowanych: pedagogów resocjalizacyjnych, pedagogów przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz animatorów kultury. Działalaność kół naukowych opiera się na projektach o charakterze integracyjnym z różnorodnych obszarów działalności pedagogicznej.

Koła Naukowe działające w naszym Instytucie organizują szkolenia, warsztaty, panele dyskusyjne, imprezy okolicznościowe, ciekawe spotkania i wywiady, a także eventy o charakterze charytatywnym.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, nie brakuje ci pozytywnej energii i chciałabyś rozwijać swoje talenty, to z całą pewnością znajdziesz pośród naszych kół studenckich ciekawe propozycje.

Studiuj w centrum Krakowa

Budynek Instytutu Pedagogiki UJ przy ulicy batorego 12 w Krakowie, widok od strony ogrodu na altanę i drzewo w jesiennych kolorach.Instytut Pedagogiki UJ mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych w centrum Krakowa wśród klimatycznych kawiarni i wielu pereł architektury. Siedziba główna Instytutu znajduje się przy ulicy Batorego 12 w willi "Pod Stańczykiem" (zwanej również Collegium Sanockim). Zabytkowy pałac z lat 1882-1883 został zaprojektowany przez Tadeusza Stryjeńskiego. Pałacyk składa się z budynku głównego oraz dwóch skrzydeł. Budynek lewy zdobi wydatny wykusz na piętrze z rzeźbą przedstawiającą Stańczyka. W ogrodzie-parku znajduje się pawilon-pracownia Tadeusza Stryjeńskiego. Atrakcją są witraże autorstwa Jana Bukowskiego z 1910 roku z Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleński.

Zdjęcie przedstawia widok pałacu od strony ogrodu.

Studiuj, by poznać siebie

Studia pedagogiczne poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem. Studia łączą wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku o studiach w IP UJ.

Zobacz video galerię