Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020:

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 

zimowy: od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku

letni: od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku

 

Terminy zajęć dydaktycznych:

od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku

od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku

od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku

od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku

 

Sesje egzaminacyjne:

ZIMOWA: od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA: od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku

LETNIA: od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku

LETNIA POPRAWKOWA: od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku

 

Dni wolne od zajęć:

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku

PRZERWA SEMESTRALNA: od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku

PRZERWA WAKACYJNA: od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 2 maja 2020 roku, piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

 

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

 

Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.