Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021:

Rok   akademicki   2020/2021 rozpoczyna  się  1  października   2020   roku   i   trwa do 30 września 2021 roku. Dzieli się na dwa semestry:

semestr zimowy: od 1 października 2020 do 24 lutego 2021,
semestr letni: od 25 lutego 2021 do 30 września 2021.

 

Terminy zajęć dydaktycznych:

od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020,

od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021,

od 25 lutego 2021roku do 31 marca 2021,

od 7 kwietnia 2021roku do 15 czerwca 2021.

 

Sesje egzaminacyjne:

ZIMOWA: od 29 stycznia 2021 do 10 lutego 2021,

ZIMOWA POPRAWKOWA: od 18 lutego 2021 do 24 lutego 2021,

LETNIA: od 16 czerwca 2021 do 29 czerwca 2021,

LETNIA POPRAWKOWA: od 1 września 2021 do 15 września 2021.

 

Dni wolne od zajęć:

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: od 23 grudnia 2020 do 6 stycznia 2021,

PRZERWA SEMESTRALNA: od 11 lutego 2021 do 17 lutego 2021,

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: od 1 kwietnia 2021 do 6 kwietnia 2021,

PRZERWA WAKACYJNA: od 30 czerwca 2021 do 30 września 2021.

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 2 maja 2021roku, piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

 

Okres od  16  do  30  września  2021 roku  przeznaczony  jest  na  załatwianie  spraw organizacyjnych  związanych  z  zakończeniem    roku    akademickiego    2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.