Kontakt

Jednostka prowadząca studia

Wydział Filozoficzny UJ

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel. 12 422 11 36, 12 663 11 52

http: www.phils.uj.edu.pl

e-mail: filozof@uj.edu.pl

 

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

e-mail: a.sajdak@uj.edu.pl 

dyżur: przejdź do strony Wydziału Filozoficznego

 

Pełnomocnik Kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

e-mail: malgorzata.michel@uj.edu.pl

dyżur: dyżury USOS

 

Sekretariat studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki

mgr Jadwiga Sulikowska

tel. 12 622 39 39

e-mail: jadwiga.sulikowska@uj.edu.pl

 

Pomoc socjalna dla doktorantów

Danuta Klepacz

tel. 12 663 18 81

e-mail: d.klepacz@uj.edu.pl

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu