Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ, zostało utworzone i działa przy Instytucie Pedagogiki UJ od 2003r. KNPR UJ działa na terenie całej Polski, w środowiskach studenckich i w instytucjach związanych z działalnością wychowawczo-resocjalizacyjną, instytucjach służących pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Obecnie zrzesza 18 członków. Celem Koła jest pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej, popularyzacja pedagogiki specjalnej, w tym szczególnie jednej z jej subdyscyplin - pedagogiki resocjalizacyjnej jako dziedziny nauki oraz jej zastosowanie w pracy w środowisku lokalnym oraz w instytucjach zamkniętych, prowadzenie badań, projektów naukowych i profilaktycznych.

Co robimy?

Koło realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie konferencji i dyskusji poruszających problemy skuteczności działań profilaktycznych oraz procesu resocjalizacji w różnego typu placówkach i w środowisku otwartym,
 2. pogłębianie wiedzy teoretycznej poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, kursach i obozach naukowych,
 3. poznanie, diagnozę i analizę problemów społecznych w oparciu o materiały dydaktyczne – filmy, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe, spotkania z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych, ekspertami w dziedzinie profilaktyki i resocjalizacji,
 4. zachęcanie studentów do pracy naukowo - badawczej,
 5. rozwijanie współpracy naukowej z innymi organizacjami studenckimi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
 6. popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji i readaptacji społecznej w środowisku lokalnym,
 7. opracowywanie wyników przeprowadzonych badań i ich publikację.

Czasopismo Reska. ResUJ z nami

W ramach Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych powstało czasopismo Reska. ResUJ z nami. Do pisania artykułów w czasopiśmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Tematyka danego numeru jest co kwartał udostępniana na stronie KNPR UJ na Facebooku (https://www.facebook.com/KNPRUJ).

 

 

 

Wytyczne do przesyłanych artykułów:

 

Prosimy o zapoznanie się z wymogami edytorskimi udostępnionymi przez Redaktorów czasopisma na stronie KNPR UJ na Facebooku (https://www.facebook.com/KNPRUJ).

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe wytyczne:
 1. Bibliografię należy umieścić na końcu dokumentu.
 2. Należy stosować przypisy harwardzkie.
 3. Wszystkie zdjęcia powinny być opisane (jedno zdjęcie tytułowe - opis "tytuł" i dowolna ilość zdjęć w tekście, opis "tekst"). Zdjęcia należy pobierać ze strony http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page;
 4. Tekst powinien być złożony z streszczenia w j. polskim, wstępu, części teoretycznej oraz wniosków.
 5. Objętość tekstu od 6-15 stron A4 pisanych w Wordzie (czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5)
 6. Prosimy nie edytować tekstów. Jedyna dopuszczalna edycja to pogrubienia, pochylenia.

Zarząd KNPR UJ

Przewodnicząca: Korlacka Klaudia
Zastępca przewodniczącej: Kuźniar Mariola
Sekretarz: Bryszak Marlena
Redaktor naczelny czasopisma ResUJ z nami: Bryszak Marlena
Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ - w roku akademickim 2022/2023 w zastępstwie opiekunem Koła jest dr Joanna Olszewska-Gniadek

 

Kontakt

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych

Instytut Pedagogiki UJ

ul. Stefana Batorego 12

31-135 Kraków

 

e-mail: knpr.uj@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/KNPRUJ