Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotkeka

Instytutu Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowości 2023

Publikacje nabyte lub otrzymane w darze przez bibliotekę Instytutu Pedagogiki UJ w 2023 roku.

Napis 2023 ze stosem książek.

Dydaktyka akademicka - nowe konteksty, nowe doświadczenia / redakcja naukowa Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. Sygn. 24932 czyt.

Edukacja i państwo / pod redakcją Sławomira Sztobryna i Tomasza Lesia. Kraków : Wydawnictwo Libron, 2022. Sygn. 24916 czyt.

Ewaluacja w profilaktyce i terapii zaburzeń behawioralnych / Małgorzata Piasecka, Justyna Kusztal, Karolina Piątek ; Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kraków : Impuls, 2022. Sygn. P-16158 czyt., 24912

Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się / A. Jean Ayres ; przekład: Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021. Sygn. 24922.

Maciej Rataj : wielkie dzieło reformy polskiej szkoły oraz systemu edukacji / dr Janusz Gmitruk, dr Mirosława Bednarzak-Libera, prof. Tadeusz Pilch. Warszawa : GreenLightMedia, październik 2021. Sygn. P-16216 czyt.

Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu pedagogów / Bogusław Śliwerski. Kraków : Impuls, 2022. Sygn. 24948 czyt.

Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. Sygn. 24917 czyt.

Pedagogika : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Sygn. 25002.

Pomiędzy : problem wartościowania ciała w kulturze współczesnej / Iwona Stachowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, 2021. Sygn. 24952 czyt.

Rozwój w okresie dzieciństwa : wsparcie pedagogiczne (2) / redakcja naukowa Agnieszka Bieńkowska, Dorota Danilewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, 2022. Sygn. 24953 czyt.

Rozwój w okresie dzieciństwa : zagrożenia i zaburzenia (1) / redakcja naukowa Agnieszka Bieńkowska, Dorota Danielewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, copyright 2022. Sygn. 24918 czyt.

To, co naturalne : eseje antropologiczne / Robert Spaemann. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022. Sygn. 24938 czyt.

Uroszczenia i transaktualność w humanistyce : Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia / Lech Witkowski. Kraków : Impuls, 2022. Sygn. 24931 czyt.

Zakład poprawczy w Białymstoku w systemie resocjalizacji z perspektywy zespołowych badań terenowych / redakcja Krzysztof Sawicki, Urszula Markowska-Manista. Białystok : Temida2, 2022.Sygn. 24913 czyt., 24914

Zaburzenia behawioralne i zaburzenia nawyków / redakcja naukowa: Sławomir Jakima, Anna Mosiołek. Warszawa : Fundacja ETOH, 2022. Sygn. P-16159 czyt.

Zależne zwierzęta rozumne : dlaczego ludzie potrzebują cnót / Alasdair MacIntyre. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. Sygn. 24937 czyt.

Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności : przewodnik dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej / Małgorzata Piasecka, Sebastian Lizińczyk, Justyna Kusztal, Karolina Piątek ; Uniwersytet Jagielloński ; Centralny Zarząd Służby Więziennej. Kraków : Impuls, 2023. Sygn. P-16174 czyt.

Zjedz coś : proste i skuteczne sposoby radzenia sobie z awersjami pokarmowymi i problemami z odżywianiem się u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i innymi trudnościami / Lori Ernsperger, Tania Stegen-Hanson ; przekład: Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2022. Sygn. 24946