Harmonogram zajęć

Oferta kursów na rok akademicki 2018/19

Harmonogram - I semestr 2018/19

Harmonogram kursów instytutowych 

Harmonogram kursów wydziałowych

Uwaga!
Datę rozpoczęcia i zakończenia kursu należy sprawdzać w harmonogramie zajęć
(nie w programie Usos, który automatycznie zaciąga daty od początku semestru).