Zajęcia zdalne w okresie 24-28 stycznia br.

Informujemy, że ukazał się Komunikat Prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 stycznia 2022 r. w sprawie: zmiany trybu kształcenia na Wydziale Filozoficznym UJ w związku z sytuacją pandemiczną Covid-19.

Zgodnie z komunikatem od dnia 24 do 28 stycznia 2022 roku zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filozoficznym będą się odbywać w trybie zdalnym.

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, z możliwością przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym. Dyrektorzy Jednostek WFz odpowiadają za prawidłową realizację zajęć dydaktycznych oraz przebieg sesji egzaminacyjnej.


Obsługa studentów przez sekretariaty dydaktyczne jednostek WFz UJ powinna odbywać się zdalnie. Wszystkie sprawy należy załatwiać poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą obsługującą dany kierunek studiów. Tylko w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu dydaktycznego, obsługa studenta może odbyć się w trybie kontaktu bezpośredniego.


Biblioteki jednostek WFz oraz ich czytelnie, zachowując reżim sanitarny, pozostają czynne.

 

Komunikat

 

Published Date: 21.01.2022
Published by: Jadwiga Sulikowska