Zajęcia z mgr K. Jarosz

Zajęcia prowadzone przez mgr Katarzynę Jarosz zostają odwołane do 5 kwietnia 2017 r.

O terminie kolejnych oraz zasadach odrobienia zajęć studenci zostali poinformowani na ostatnim spotkaniu. W przypadku jakichkolwiek zmian informacja zostanie podana mailowo.