Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

Publikacja dotycząca problematyki uzależnienia od hazardu adresowana do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów, uzależnień, lekarzy

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Projekt: Wydanie publikacji dotyczącej problematyki uzależnienia od hazardu adresowanej do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów, uzależnień, lekarzy

Data rozpoczęcia: 04.05.2021
Data zakończenia: 31.12.2021

Instytucja finansująca: projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.


Celem projektu jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień od hazardu opartej na dowodach naukowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy w tym zakresie.
 

Umowa nr 233/HE/2021 z dnia 2021-05-04

 

Published Date: 16.06.2021
Published by: Jadwiga Sulikowska