Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

Refleksyjna praktyka w pracy nauczycieli - polska adaptacja Reflective Practice Questionnaire (RPQ)

Osoba realizująca projekt: ​dr Zuzanna Sury

Projekt: Refleksyjna praktyka w pracy nauczycieli - polska adaptacja Reflective Practice Questionnaire (RPQ)

Numer: 2020/04/X/HS6/01018

Konkurs: Miniatura 4
​NCN

Cel:
Celem działania naukowego jest polska adaptacja Reflective Practice Questionnaire (RPQ) – narzędzia do opisu zdolności do prowadzenia refleksyjnej praktyki (reflective capacity) przez pracowników profesji związanych z usługami społecznymi. Prace planowane w projekcie poszerzą zakres dotychczas przeprowadzonych analiz psychometrycznych z uwzględnieniem pełnej oceny psychometrycznej narzędzia RPQ. Badania zostaną przeprowadzone wśród polskich nauczycieli. Dzięki projektowi możliwe będzie wykorzystanie w praktyce oraz w przyszłych badaniach polskiej wersji narzędzia służącego badaniu zdolności do prowadzenia refleksyjnej praktyki.

Published Date: 04.02.2021
Published by: Jadwiga Sulikowska