Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

Spory normatywne a cele edukacji - perspektywa metaetyczna

Projekt: Spory normatywne a cele edukacji - perspektywa metaetyczna

Grant: Przyznany przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe
Konkurs: Miniatura 3; numer grantu: 2019/03/X/HS1/02064
Rodzaj działania naukowego: kwerenda

Okres realizacji projektu: 4.12.2019 – 4.12.2020

Osoba realizująca projekt: dr Tomasz Leś (tomasz.les@uj.edu.pl)

 

Wsparcie administracyjne zapewnia: 
mgr Anna Urban
tel. (12) 622 39 32
e-mail: anna1.urban@uj.edu.pl

 

Cel projektu:
O sporach normatywnych w metaetyce możemy mówić m.in. w przypadkach kiedy wybrane systemy etyczne pozostają wobec siebie w relacji niewspółmierności i ewentualnie nierozstrzygalności. Wiąże się to z faktem, że operują one innymi schematami pojęciowymi, a co za tym stoi - przyjmują inne założenia filozoficzne, zarówno opisowe jak i normatywne (m.in.: T. Kuhn, H. Putnam, W. O. Quine, H. Siegel, P. Winch, G. Harman). Podobnie rzecz się ma z systemami edukacyjnymi (m. in.: R. Peters, P. H. Hirst, H. Siegel, N. Noddings, K. Sośnicki). Edukacja liberalna, konserwatywna, naturalistyczna czy ta oparta na założeniach religijnych (realizm teistyczny) (G. Gutek) różnią się nie tylko praktycznymi postulatami dotyczącymi edukacji ale i założeniami filozoficznymi. Zasadniczo, nie ma istotnej różnicy w samej strukturze systemów etycznych i ich edukacyjnych odpowiedników (P. H. Hirst, S. Hessen, S. Gałkowski). Normatywne spory w edukacji mogą być w związku z tym rozważane jako szczególny przypadek sporów wyższego rzędu – etycznych. W praktyce dotyczą one (spory) głównie celów edukacji (jako szczególnego przypadku problemu celu działania w ogóle).
Celem badawczym, któremu kwerenda ma służyć, jest dokonanie rekonstrukcji i analizy zagadnienia sporów normatywnych związanych z identyfikowaniem/ wyróżnianiem/ konstruowaniem celów edukacji. W sposób szczególny badaniom teoretycznym zostanie poddana teza (i argumentacja na jej rzecz) o niewspółmierności i nierozstrzygalności sporów normatywnych związanych ze wspomnianymi celami.

Published Date: 08.06.2020
Published by: Jadwiga Sulikowska