Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji

Projekt: Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji

Grant: Przyznany przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe
Konkurs: Miniatura 2; numer grantu: 2018/02/X/HS6/0060
Rodzaj działania naukowego: badania wstępne

Okres realizacji projektu: 14.09.2018-04.03.2021 

Osoba realizująca projekt: dr Barbara Ostafińska-Molik (b.ostafinska-molik@uj.edu.pl)


Wsparcie administracyjne zapewnia:
mgr Anna Urban
tel. (12) 622 39 32
e-mail: anna1.urban@uj.edu.pl


Cel projektu:
Praca realizowana w tym projekcie koncentruje się na określeniu właściwości psychometrycznych narzędzia BPM (Brief Problem Monitory) z wykorzystaniem wielu źródeł informacji - przy zastosowaniu najbardziej aktualnych trendów obowiązujących w pomiarze (między innymi IRT). Zakres analizy będzie głównie ukierunkowany na określenie cech trafności i rzetelności narzędzia w wersji skróconej BPM, a także poszerzenie wiedzy na temat wpływu źródeł udzielania informacji w procesie diagnozy dzieci i młodzieży z perspektywy: dziecka-ucznia, rodzica-ucznia, nauczyciela-ucznia. Projekt zakłada też eksploracje zagadnienia udzielania informacji przez rówieśników o opiniach dotyczących innych uczniów w klasie. Badania zachodnie wskazują, że perspektywy rówieśnicze zawierają informacje unikalne i niedostępne dla dorosłych (T. Stancin; G.P. Aylward). Młodzież szkolna spędza 6-8 godzin dziennie we własnym towarzystwie. Poddana zostanie weryfikacja owych ustaleń.

 

Published Date: 23.10.2018
Published by: Małgorzata Kaczmarczyk