Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

2 Jagiellońskie Forum Oświatowe: Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej sprawozdanie

Dnia 11 czerwca b.r. o godz. 11.00 w sali 055 w budynku UJ przy ulicy Reymonta 4 odbyło się 2 Jagiellońskie Forum Oświatowe. W tym roku przebiegało ono pod hasłem Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej.

Organizowane Forum służyło poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:

Jak można rozumieć kategorię wspomagania w odniesieniu do placówki oświatowej?

Na czym miałby polegać proces wspomagania w kontekście rozporządzeń MEN wchodzących w życie w 2016 toku?

Jakie działania podejmują podmioty odpowiedzialne za wspomaganie (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli), by zrealizować postawione przed nimi zadanie?

Forum przyjęło formę panelu połączonego z dyskusją.

FOTORELACJA FORUM OŚWIATOWEGO – Zobacz

2 Jagiellońskie Forum Oświatowe: Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej sprawozdanie

Dnia 11 czerwca b.r. o godz. 11.00 w sali 055 w budynku UJ przy ulicy Reymonta 4 odbyło się 2 Jagiellońskie Forum Oświatowe. W tym roku przebiegało ono pod hasłem Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej.

Organizowane Forum służyło poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:

Jak można rozumieć kategorię wspomagania w odniesieniu do placówki oświatowej?

Na czym miałby polegać proces wspomagania w kontekście rozporządzeń MEN wchodzących w życie w 2016 toku?

Jakie działania podejmują podmioty odpowiedzialne za wspomaganie (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli), by zrealizować postawione przed nimi zadanie?

Forum przyjęło formę panelu połączonego z dyskusją.

FOTORELACJA FORUM OŚWIATOWEGO – Zobacz

Published Date: 31.03.2016
Published by: Joanna Karbowniczek