Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

2. Jagiellońskie Forum Oświatowe - Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej

Dnia 11 czerwca b.r. o godz. 11.00 w sali 055 w budynku UJ przy ulicy Reymonta 4 odbędzie się 2 Jagiellońskie Forum Oświatowe. W tym roku będzie ono przebiegać pod hasłem Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej.

Organizowane Forum ma służyć poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:

1.  Jak można rozumieć kategorię wspomagania w odniesieniu do placówki oświatowej?

2.  Na czym miałby polegać proces wspomagania w kontekście rozporządzeń MEN wchodzących w życie w 2016 toku?

3.  Jakie działania podejmują podmioty odpowiedzialne za wspomaganie (poradnie psychologiczno - pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli), by zrealizować postawione przed nimi zadanie?

 

Forum będzie miało formę panelu połączonego z dyskusją. 

POBIERZ PLAKAT

2. Jagiellońskie Forum Oświatowe - Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej

Dnia 11 czerwca b.r. o godz. 11.00 w sali 055 w budynku UJ przy ulicy Reymonta 4 odbędzie się 2 Jagiellońskie Forum Oświatowe. W tym roku będzie ono przebiegać pod hasłem Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej.

Organizowane Forum ma służyć poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:

1.  Jak można rozumieć kategorię wspomagania w odniesieniu do placówki oświatowej?

2.  Na czym miałby polegać proces wspomagania w kontekście rozporządzeń MEN wchodzących w życie w 2016 toku?

3.  Jakie działania podejmują podmioty odpowiedzialne za wspomaganie (poradnie psychologiczno - pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli), by zrealizować postawione przed nimi zadanie?

 

Forum będzie miało formę panelu połączonego z dyskusją. 

POBIERZ PLAKAT

 

Published Date: 31.03.2016
Published by: Joanna Karbowniczek