Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Relacja z VIII Ogólnopolskiego Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

W dniu 7 października br. odbyło się w Instytucie Pedagogiki UJ - prowadzone przez prof. dr hab. Janinę Kostkiewicz - cykliczne VIII Ogólnopolskie Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej - w tym roku nt. „Przedstawiciele konserwatywnej myśli pedagogicznej w Polsce”.

Znakomite grono profesorów, doktorów, doktorantów, gości z Pragi i Bratysławy podjęło debatę nad wyłonionym nurtem pedagogiki, jego kondycją i naukowym statusem. Podkreślić należy wysoki poziom tej debaty i uwolnienie jej od polityzacji (dzisiaj rzadkie, a tak bardzo pożądane). Seminarium, jako wydarzenie ogólnouniwersyteckie i ogólnopolskie z udziałem gości zagranicznych, otworzył Prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak, który wniósł zarazem merytoryczne wprowadzenie w problematykę konserwatyzmu w edukacji.

Uczestnikami debaty byli (wymieniamy w kolejności zabierania głosu): prof. zw. dr hab., dr h.c. multi Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Stanisław Gałkowski, prof. UJ dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, prof. dr hab. Lech Witkowski, Prof. UŚ, dr hab. Marek Rembierz, Prof. PhDr Mária Potočárová (Bratysława), prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, mgr Piotr Gryza (Poradnia rodzinna - Warszawa), Prof. UKSW, dr hab. Maria M. Boużyk, Prof. UKSW, dr hab. ks. Stanisław Chrobak, prof. UJD, dr hab. Wiesława Sajdek, PhDr. Zuzana Svobodová (Praga), PhDr. Barbora Jaslovská (Bratysława), Dr Małgorzata Łobacz, Dr Magdalena Archacka, Dr Marta Krupska, Ks. Dr Artur Aleksiejuk, Mgr Julia Stępniewska, Mgr Ewa Horodyska-Talarek, Dr Dominika Jagielska. Uczestnikami –słuchaczami byli doktoranci i studenci UJ oraz reprezentanci instytucji: mgr Anna Paderewska – Gryza (poradnia rodzinna, www.kultura-rodzina.pl), Daria Grodzka (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), pracownicy naukowo-dydaktyczni IP UJ oraz zaprzyjaźnionych uczelni.

Zespół organizacyjny Seminarium stanowiły: prof. J. Kostkiewicz, prof. UJ B. Gola, dr D. Jagielska, mgr J. Legutko (doktorantka UJ).

1 /image/image_gallery?uuid=59e2a013-98fd-4025-b2d3-cbbb6e022540&groupId=62957290 690 460 B. Gola 2 10
2 /image/image_gallery?uuid=95918973-135a-45a5-a3fe-43d76db2f992&groupId=62957290 690 460 B. Gola 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=44ccc746-5a74-4fb4-9487-fada1275d580&groupId=62957290 690 460 B. Gola 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=e6d73158-52e3-48a8-9c0c-ac80153030aa&groupId=62957290 690 460 B. Gola 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=56a04203-a3ed-416b-aefb-5b2c5b8c1974&groupId=62957290 690 460 B. Gola 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=4b853963-02c3-4cd8-8356-837d121cdef8&groupId=62957290 690 460 B. Gola 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=d43c48aa-56fd-4bba-89d2-98368025a42d&groupId=62957290 690 460 B. Gola 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=8eb31557-3a43-487a-b0ce-49596f58a0a8&groupId=62957290 690 460 B. Gola 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=2bd6022f-86ad-428b-85c5-26844817c240&groupId=62957290 690 460 B. Gola 10 8