Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Renata Sigva

Stanowisko: adiunkt
Pracownia Teorii Wychowania

Kontakt
renata.sigva@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • metodologia badań społecznych
 • teorie wychowania
 • komparatystyka pedagogiczna
 • systemy edukacyjne w UE i na świecie

Inne informacje

Interesuje się psychologią, teatrem, kulturą krajów śródziemnomorskich. Jest szczęśliwą mamą małej Veronique.

Wybrane publikacje

 1. Teoretyczna wiedza pedagogiczna w praktyce edukacyjnej. Kraków 2004, WUJ.
 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji. Pod red. A. Guzik, R. M. Sigvy, Kraków 2009 , Wyd. KA.
 3. Stanisław Palka: Pedagogika w stanie tworzenia. Recenzja książki. „Edukacja. Studia. Badania”, nr 4 (68) 1999.
 4. Obecność teoretycznej wiedzy pedagogicznej w praktycznej działalności nauczycieli. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” , Tom LIV, 2001.
 5. Janusz Gnitecki: Zarys metodologii podejmowania decyzji menadżerskich w oświacie. Recenzja. „Hejnał Oświatowy” nr3/47, 2001.
 6. Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej [w:]  Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. Pod red. J. Kuźmy i J. Morbitzera. Kraków 2004, Wydawnictwo Naukowe AP.
 7. Wojciecha Żmudzińskiego: Metody problemowe w pracy ze studentami [w:]  W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Pod red. D. Skulicz.  Kraków 2004,  WUJ.
 8. Europejski wymiar szkolnictwa wyższego [w:] W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Pod red. D. Skulicz. Kraków 2004, WUJ.
 9. Wychowanie do pracy w rodzinie i szkole. „Zeszyty Karmelitańskie” 3(32)2005.
 10. Model efektywnego, twórczego wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej w praktyce edukacyjnej (na podstawie wyników badań własnych) [w:] Praktyka tworzenia wspólnoty edukacyjnej. Pod red. A. Sajdak. Kraków 2005, WUJ.
 11. Teoretyczna wiedza pedagogiczna a samokształcenie nauczycieli – „Pedagogika społeczna” 1/2005.
 12. Budowanie teoretycznej wiedzy pedagogicznej w pedagogice jako formacji intelektualnej [w:] Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we współczesnym dyskursie humanistycznym. Pod red. J. Gniteckiego. Poznań 2005, WNPTP.
 13. Comparative Educational Policies in Poland: Prospects and Barriers [w:] Analysis of Comparative Educational Policies. Analysis of Comparative Educational Policies. Pod red. D. Bluma, I.H. Merici, S. Kiefer, Ch. Papasolomontos. Linz 2008, Sokrates/Erasmus, State College of Teacher Education.
 14. Educational Policies In Poland – Trends and Issues [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji. Pod red. A. Guzik, R.Sigvy. Kraków 2009, Wyd. KA.