Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki odpłatności za studia

Przed wpisem na studia, uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z tekstem Uchwały nr 17/III/2019 Senatu UJ w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne oraz z Zarządzeniem nr 8 Rektora UJ z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne.

Studia stacjonarne są bezpłatne, ale opłacie podlegają niektóre usługi edukacyjne, jak np. powtarzanie niezaliczonego przedmiotu.

W chwili dokonywania wpisu na studia będziecie Państwo podpisywać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.