Spotkania z Promotorami – studia II stopnia – 2 października, godzina 13.00 (zdalne na MS Teams)

Spotkania z Promotorami – studia II stopnia – 2 października, godzina 13.00

Spotkania z Promotorami – studia II stopnia – 2 października, godzina 13.00 (zdalne na MS Teams)

ASK – dr hab. D. Gierszewski i dr J. Torowska

PSO –dr. D. Jagielska, dr hab. B. Bieszczad

RES – dr hab. M. Michel prof. UJ, dr hab. M. Sztuka, prof. UJ

PSKT – dr hab. A. Sajdak-Burska, prof. UJ, dr B. Czerska, dr K. Polak, prof. UJ

Data opublikowania: 30.09.2020
Osoba publikująca: Monika Karcz