Spotkania ze studentami inaugurujące rok akademicki 2020/2021

W dniu 2 października br. zapraszamy studentów na spotkania poświęcone organizacji roku akademickiego 2020/2021. Ze względu na wagę poruszanych problemów, zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej, spotkania mają charakter OBOWIĄZKOWY.
 
Plan spotkań:
  • godz. 10.00 – spotkanie studentów I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich z Dziekanem Wydziału Filozoficznego i Dyrekcją Instytutu Pedagogiki.
  • godz. 11.15 – spotkania studentów wszystkich lat studiów z Opiekunami kierunków i specjalności.
  • godz. 13.00 – spotkania studentów I roku studiów II stopnia z promotorami prac magisterskich.


Spotkania odbędą się na platformie MS Teams.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zespołów na MS Teams, w ramach których będą się odbywały spotkania, otrzymacie Państwo drogą mailową.

 
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października br. zgodnie z harmonogramem zajęć dla poszczególnych roczników studiów. 
Data opublikowania: 30.09.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska