Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych - Krosno, 28 maja 2024 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić studentów Państwa Uczelni do aktywnego uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych:

Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca

która odbędzie się 28 maja 2024 roku w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Celem organizowanej konferencji będzie w głównej mierze wymiana wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas wielostronnych badań prowadzonych przez studentów w różnych dziedzinach nauki, jak również kreowanie inicjatyw w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających na celu wsparcie gospodarki i przemysłu. Mam nadzieję, że konferencja stworzy znakomitą płaszczyznę rozwoju naukowych pasji studentów, stanie się również doskonałą okazją wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania umiejętności relacjonowania wyników prowadzonych przez nich badań.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej -> https://kpu.krosno.pl/vii-konferenecja-skn/

Gorąco zapraszam Państwa do czynnego uczestnictwa w Konferencji, podzielenia się swymi doświadczeniami oraz rezultatami własnych badań naukowych.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr n.med. Renata Dziubaszewska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

 

Data opublikowania: 25.04.2024
Osoba publikująca: Krzysztof Burski