Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III Seminarium Sekcji i Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

III Seminarium Sekcji i Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Tematem organizowanego przez nas Seminarium jest pytanie, które w czasie zwrotu punitywnego w politykach wielu krajów, a także przemian politycznych w Polsce, wydaje się być aktualne i istotne: Jak mierzyć sukces w resocjalizacji?

Temat III Ogólnopolskiego Seminarium Zespołu i Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN wpisuje się w zapoczątkowaną w Łodzi w 2023 roku tradycję spotkań środowiska naukowego i praktyków w obszarze działań związanych z profilaktyką społeczną i pedagogiką resocjalizacyjną. Refleksja nad kondycją polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej pociąga za sobą konieczność odniesienia się do stanu tej subdyscypliny i określenia kierunków jej rozwoju, a czasami wymaga ponownego postawienia podstawowych pytań.

Tematem organizowanego przez nas Seminarium jest pytanie, które w czasie zwrotu punitywnego w politykach wielu krajów a także przemian politycznych w Polsce wydaje się być aktualne i istotne:

Jak mierzyć sukces w resocjalizacji?

Chodzi nam o szukanie odpowiedzi dotyczącej efektywności i skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Choć dyskusja o nich nie jest nowa, w świetle zasygnalizowanych przemian wymaga wciąż aktualizacji. Na problem efektywności resocjalizacji można patrzeć z wielu perspektyw:

· indywidualnego, jednostkowego procesu resocjalizacji,

· lub/ i z perspektywy systemowej, kiedy mówimy o efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości czy polityki społecznej,

· ale także z perspektywy samych metod pomiaru skuteczności.

Z postawionego w tytule pytania głównego rodzą się kolejne:

· Kto mierzy efektywność procesu resocjalizacji i w jakim celu?

· Kto powinien dokonywać miary efektywności procesu resocjalizacji?

· Czy mamy skuteczne narzędzia do pomiaru sukcesu w resocjalizacji?

· Jakie kryteria i wskaźniki należy/ można/trzeba brać pod uwagę mierząc efektywność procesu resocjalizacji?

· Jak widzą sukces w resocjalizacji: akademicy, praktycy, politycy, działacze i aktywiści, klienci i odbiorcy działań?

· Dlaczego wciąż ewoluujemy porażki a nie sukcesy?

· Kto obawia się ewaluacji procesu resocjalizacji?

Zależy nam na tym, aby próba odpowiedzi na postawione pytania odbyła się w atmosferze integracji środowiska specjalistów oraz związana była z merytoryczną dyskusją o kondycji polskiej resocjalizacji i jej mierzalnych efektach obserwowanych w pracy zawodowej, opisywanych w badaniach naukowych, doświadczanych przez beneficjentów. Dlatego zapraszamy do niej zarówno świat naukowy jak i praktyków oraz osoby doświadczające ich działań.

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Pliki do pobrania
pdf
ZAPROSZENIE