Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe Pedagog specjalny w edukacji włączającej

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Zapraszamy na bezpłatne studia podyplomowe finansowanie przez MEiN. Studia skierowane są dla osób, które pragną nabyć kwalifikacje pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych. Studia dają przygotowanie do praktycznej realizacji edukacji włączającej.

Studia urzeczywistniają standardy przygotowania nauczycieli do praktycznej realizacji edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja wszystkich uczniów, bez względu na charakter i specyfikę ich potrzeb edukacyjnych.

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz nabędą kompetencje w zakresie:

- diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów w podejściu funkcjonalnym oraz planowania, realizowania i monitorowania działań wspierających w placówkach włączających;

- nauczania w grupach zróżnicowanych z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania nauczania oraz efektywnego wykorzystania nowych technologii;

- nowoczesnych metod organizacji zespołów nauczycieli i specjalistów współpracujących na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji włączającej;

- efektywnych metod współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami;

- współczesnych, opartych na dowodach, metod kształtowania relacji w heterogenicznych grupach uczniów i dzieci, rozwijania kompetencji społecznych oraz zapobiegania podejmowaniu przez dzieci i uczniów zachowań problemowych.

Ulotka informacyjna - > pobierz