Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych - dla studentów studiów I i II stopnia

Drodzy Studenci,

poniżej zamieszczamy zaproszenie do udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Jednocześnie informujemy, że gdyby ktoś z Państwa chciał realizować doktorat w dyscyplinie pedagogika, to właściwym adresem jest Szkoła Doktorska Nauk Społecznych.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wyróżniających się Studentów studiów II stopnia oraz wybitnych Studentów studiów I stopnia, którzy uzyskają dyplom przed zakończeniem rekrutacji, do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Jeśli interesuje Cię praca badawcza, rozwój zainteresowań naukowych, włączenie się w międzynarodowe kształcenie oraz prowadzenie badań - SDNH UJ jest świetnym miejscem do realizacji ambitnego projektu doktorskiego.

Szczegóły rekrutacji w trybie zwykłym znajdują się na stronie Szkoły pod tym linkiem: https://human.phd.uj.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja-trybzwykly
Kandydaci zainteresowani stypendium w grantach mogą sprawdzić ofertę Szkoły pod tym linkiem: https://human.phd.uj.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja-tryb-specjalny


Uwaga: Składanie dokumentów w systemie IRK (https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/SD_PC_21/units/UJ.SDH) już się rozpoczęło i trwa do 10 czerwca 2021 roku.

Kandydaci kończący studia II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły bez dyplomu w momencie składania dokumentów. Warunkiem uzyskania wpisu do Szkoły jest dostarczenie dyplomu (już po rekrutacji).

Wybitni Kandydaci będący na pierwszym roku studiów II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły w trybie przewidzianym w ustawie i uchwale Senatu UJ (poprzez dodatkowe opinie wybitnych badaczy).

Wybitni Kandydaci ze studiów I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły tylko wówczas gdy są beneficjentami programu MEiN „Diamentowy Grant” lub uzyskają dyplom przed zamknięciem systemu 10 czerwca 2021 roku.

23 marca 2021 roku o godz. 15.00 odbędzie się pierwszy Webinar informacyjny dotyczący rekrutacji:

 

Link do zespołu na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3c278ae4d688478f82fafcf984fdd12e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0d778110-fe58-4ace-b667-d7fac45221d1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb  (kod do zespołu:  i7psst1)

 

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/732222624138786

 

Szczegółowe informacje dostępne u Kierowników Programów oraz w Biurze Szkoły:

Archeologia - dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ
Filozofia - dr hab. Michał Bohun, prof. UJ
Historia - dr hab. Andrzej Marzec
Językoznawstwo - dr hab. Maria Jodłowiec
Literaturoznawstwo - dr hab. Jerzy Franczak
Nauki o kulturze i religii - dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ
Nauki o sztuce - dr hab. Anna Nacher, prof. UJ

Biuro Szkoły: sdnh@uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ/Director of the Jagiellonian University Doctoral School in the Humanities
Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University
Czapskich 4, Room 310
PL-31-044 Krakow

Data opublikowania: 18.03.2021
Osoba publikująca: Krzysztof Burski