UWAGA! Studenci I roku I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - rejestracja na WF

Zajęcia z wychowania fizycznego (60h w ciągu roku) są obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich.

 

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną, po zalogowaniu się na stronie www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładka "Dla studentów" -> "Rejestracje" -> "Żetonowe".

 

Każdy student powinien zarejestrować się do jednej wybranej grupy zajęciowej w semestrze (w miarę wolnych miejsc w grupach).

 

 

TERMIN REJESTRACJI: 24-29 września oraz 1-4 października 2020 r.

 

 

Przez cały czas trwania rejestracji wszystkie grupy wf będą otwarte dla studentów wszystkich kierunków.

Student będzie mógł wybrać preferowany przez siebie rodzaj aktywności ruchowej w przedziale czasowym 7.30 - 19.30 (nie dotyczy sekcji).

 

Wykaz poszczególnych form aktywności ruchowej oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UJ:

 

https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy

 

Data opublikowania: 18.09.2020
Osoba publikująca: Krzysztof Burski