Zaliczenie zaległego szkolenia BHP

Szanowni Państwo,

Uruchomiliśmy zapisy na dodatkowy termin szkolenia bhp studentów i doktorantów.

Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego przedmiotu „Szkolenie bhp” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie: http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić  zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp” mogą  zapisywać się na szkolenie, które odbędzie się w semestrze letnim.

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

 

W celu zapisania na szkolenie należy:

Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.

Przeszukać kursy wpisując „bhp”.

Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-2016/2017(1)”.

Pojawi się komunikat „Zapisz mnie”.

Zaakceptować zapisanie.

Otwiera się strona kursu.

Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy” i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.

Wypełnić „ Informacje o uczestniku” (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) - jest to warunek konieczny uczestniczenia w szkoleniu.

„Informacja o uczestniku” zostanie sprawdzona przez prowadzącego do 19 maja 2017 r.

Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

W szkoleniu będą mogły uczestniczyć jedynie te osoby, które za zadanie „Informacje o uczestniku” otrzymają 10 punktów.

Planowany termin szkolenia: od 24 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r.

 

Barbara Bryk

Zastępca Kierownika Inspektoratu BHP UJ