Dyżury dr Bożeny Czerskiej - Zastępcy Dyrektora IP ds. dydaktycznych - sem. II

Terminy dyżurów dr Bożeny Czerskiej, Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. dydaktycznych:

wtorek: godz. 13.00 - 14.00

środa: godz. 12.00 - 13.00

ul. Batorego 12, pok. 7.