Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na XVIII Ogólnokrajową Konferencję Naukową: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój

Zapraszamy na XVIII Ogólnokrajową Konferencję Naukową: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój. Konferencja odbędzie się 23-24 listopada 2023 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz on-line w tym samym czasie.
 
Konferencja ta jest współorganizowana przez:
- Młodzi Naukowcy;
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
- Polskie Towarzystwo Geofizyczne;
- Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.
 
Główne cele:
- prezentacja prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych, jak i przeglądowych;
- wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru;
- udział w wykładach zaproszonych prelegentów;
- publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN);
- autorzy najlepszych prac z nauk przyrodniczych otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Hodowlany”, ISSN 0137-4214 (20punktów);
- w głosowaniu publiczności wyłonimy trzy najlepsze prezentacje, które zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi;
- integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń;
- nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy między jednostkami naukowymi.
 
Szczegóły można znaleźć w załączniku oraz pod adresem: www.mlodzinaukowcy.com i https://doc.umed.pl/komunikat-iv-edycja-documed

Poprzednie edycje zgromadziły tysiące uczestników z wielu renomowanych uczelni krajowych, instytutów i centrów badawczych. Zaprezentowali oni wiele ciekawych referatów i plakatów, których jakość była na bardzo wysokim poziomie, a dyskusje po prelekcjach były niezwykle ożywione, będąc swoistym egzaminem dla ich autorów. Na bazie wygłoszonych referatów powstał cykl zwięzłych tematycznie monografii, w których swoje prace opisali zarówno studenci studiów doktoranckich, jak i ich najmłodsi absolwenci, którzy uzyskali już stopień doktora.
 
Pozdrawiamy serdecznie,
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego dr Jędrzej Nyćkowiak
Wydawnictwo Młodzi Naukowcy

 

Data opublikowania: 16.10.2023
Osoba publikująca: Krzysztof Burski