Matryca efektów kształcenia dla studiów II stopnia

Matryca efektów kształcenia dla modułów kierunkowych – II stopień – pobierz

 

Matryca efektów kształcenia animacja społeczno – kulturowa (do roku 2015)  – pobierz

 

Matryca efektów kształcenia animacja społeczno – kulturowa (od roku 2015) - pobierz

 

Matryca efektów kształcenia Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną - pobierz

 

Matryca efektów kształcenia Pedagogika społeczno-opiekuńcza – pobierz

 

Matryca efektów kształcenia dla modułów specjalnościowych Pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką - pobierz

 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotów specjalizacyjnych pedagogika społeczno-opiekuńcza - pobierz

 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotów specjalizacyjnych pedagogika resocjalizacyjna - pobierz

 

Matryca efektów kształcenia Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - pobierz