Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Jagiellońskie Forum Oświatowe: Oświata i zaufanie – debata liderów

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki serdecznie zaprasza wszystkich pracowników i   doktorantów do wzięcia udziału w 1 Jagiellońskim Forum Oświatowym. Odbędzie się  ono 6 maja (wtorek) bieżącego roku o godz. 11.00 w Sali witrażowej IP. Forum wpisuje się  w cykl imprez organizowanych w UJ z okazji jubileuszu 650-lecia powstania Uczelni. To   pierwsze z cyklu Forum będzie przebiegać pod hasłem Oświata i zaufanie – debata liderów.  W debacie wezmą udział zaproszeni liderzy oświatowi (Wiceprezydent Krakowa T.Matusz,  Kurator Oświaty w Krakowie A.Palczewski, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej   L.Gawryłow, zaproszeni dyrektorzy krakowskich gimnazjów, przedstawiciele Instytutu   Pedagogiki UJ), którzy w formie panelu będą rozważać możliwości odbudowy społecznego   zaufania do oświaty, a także zaufania pomiędzy różnymi podmiotami systemu oświatowego.

Jagiellońskie Forum Oświatowe stanowi projekt o charakterze cyklicznym   powstały przy Instytucie Pedagogiki UJ, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest   dr Krzysztof Polak. Celem Forum jest współpraca Instytutu Pedagogiki ze wszystkimi   podmiotami oświatowej rzeczywistości i udzielanie wzajemnego wsparcia w radzeniu sobie z   wyzwaniami, przed jakimi stoją szkoły, władze oświatowe, środowiska lokalne. Ważnym dla   Instytutu celem jest też współpraca na rzecz konstruowania planów i programów kształcenia   pedagogicznego uwzględniających potrzeby edukacji oraz kierunki zmian społeczno–  kulturowych, a także ułatwienie pracownikom naukowym dostępu do terenu badań, jakimi są  instytucje i placówki oświatowe.

Ideą przewodnią pierwszej edycji Forum jest wspólne poszukiwanie możliwości   współpracy Uczelni, władz oświatowych, dyrektorów szkół na rzecz (re)konstruowania   społecznego zaufania do oświaty i zaufania podmiotów wewnątrz samego systemu   oświatowego. Bez takiego zaufania nie można skutecznie prowadzić procesów kształcenia   i wychowania. Jest ono fundamentem dobrej edukacji. A jak wynika z analiz społecznych   (m.in. diagnoz opisywanych przez zespół prof. J.Czapińskiego) mamy dziś do czynienia z   kryzysem przywództwa w oświacie, którego źródeł można poszukiwać w kryzysie zaufania   społecznego. Co więcej, obserwuje się narastanie skali tej nieufności. Nauczyciele nie   ufają dyrektorom szkół, dyrektorzy nie ufają nauczycielom, rodzice i uczniowie nie ufają  szkole, wielu nie ufa władzy. W takiej sytuacji wypełnianie przez cały system oświaty jego   podstawowych funkcji zostaje poważnie zagrożone.

Forum ma służyć znalezieniu odpowiedzi na pytania:

  • Jakie warunki muszą zostać spełnione, by można było (od)budować zaufanie do   oświaty oraz zaufanie w obrębie oświaty?
  • Co liderzy oświatowej rzeczywistości (władza oświatowa, dyrektorzy szkół,  uczelnie kształcąca pedagogów, będące jednocześnie elementem środowiska   lokalnego) mogą zrobić w tym zakresie?

Rezultaty panelu zostaną upowszechnione w postaci opracowanego materiału posesyjnego   wśród wszystkich zainteresowanych (szkoły wszystkich szczebli regionu Małopolski, Urząd   Prezydenta Miasta, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, nauczycielskie   związki zawodowe) a także w czasopismach pedagogicznych o zasięgu lokalnym i   ogólnopolskim.

 

Patroni medialni:

Data opublikowania: 31.03.2016
Osoba publikująca: Sebastian Szytuła