VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Instytut Pedagogiki UJ oraz Instytut Socjologii UJ zapraszają do udziału w VII Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2018 r. w Krakowie.

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych to przestrzeń wymiany doświadczeń między badaczami i badaczkami jakościowymi, służąca aktualizowaniu stanu wiedzy na temat badań jakościowych w Polsce, rozwijaniu metodologii, doskonaleniu metod badawczych, a także integrowaniu środowiska, do którego należą przedstawiciele i przedstawicielki różnych dyscyplin naukowych.

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych powstało z inicjatywy badaczy i badaczek z Zakładu Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Co roku odbywa się w innym ośrodku naukowym. Organizatorami tegorocznej edycji są Instytut Pedagogiki i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji o Sympozjum -> tutaj

 

Wydarzeniem towarzyszącym VII TSBJ będzie Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych. Organizatorem serii szkoleń, które odbędą się w dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Krakowie, jest pracownia CAQDAS TM LAB (Pracownia Analizy Danych i Badań Jakościowych) działająca w Instytucie Socjologii UJ.

Idea Letniej Szkoły ma na celu rozwój świadomości, wiedzy i kompetencji metodologicznych oraz analitycznych wśród badaczy jakościowych poprzez praktyczne szkolenia w zakresie metodologii badań, strategii i procedur analizy danych tekstowych i wizualnych z wykorzystaniem narzędzi do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (CAQDAS).

Więcej informacji o Warsztatach -> tutaj

Data opublikowania: 13.03.2018
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska