II Konferencja Młodych Filmoznawców

14.12.2018 roku o godzinie 15:00 w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ odbędzie się druga edycja Konferencji Młodych Filmoznawców, organizowanej przez studentki Instytutu Pedagogiki i Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja umożliwi młodym filmoznawcom nieposiadającym jeszcze tytułów naukowych bezpłatny debiut w warunkach panelu dyskusyjnego o cechach konferencji naukowej. Pozwoli przyszłym animatorom kultury sprawdzić się w organizowaniu projektów kulturalnych. Dzięki konferencji nawiązana zostanie współpraca między ludźmi zajmującymi się różnymi aspektami kultury. Druga edycja poświęcona jest muzyce filmowej, co poszerzy krąg uczestników o osoby zainteresowane muzyką. Jednym z ekspertów została dr hab. Iwona Sowińska, która specjalizuje się w problematyce muzyki filmowej. Uczestnicy wysłuchają także krótkiego koncertu muzyki filmowej w wykonaniu studentki Agnieszki Rewiś.

strona konferencji: https://www.facebook.com/kmfkrakow/

Data opublikowania: 10.12.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kaczmarczyk