Pracownicy Instytutu Pedagogiki w zespołach projektowych POB Future Soc

W zespołach projektowych POB FutureSoc pracują:

  • dr Barbara Ostafińska-Molik - członkini interdyscyplinarnego projektu „Translatologiczna konfrontacja prymarnego systemu terminologicznego Skali Samooceny M. Rosenberga (SES) z polskojęzyczną i rosyjskojęzyczną adaptacją narzędzia”.
  • dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ - kierownik projektu "Czynniki ryzyka i potrzeby resocjalizacyjne w zapobieganiu powtórnej  przestępczości. Opracowanie wyjściowej bazy danych dla potrzeb syntezy metaanalityczne". W zespole pracują m.in. dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, dr Lucas Mazur, dr Małgorzata Piasecka, dr Łukasz Szwejka.

Serdecznie gratulujemy!
 

Celem POB FutureSoc jest rozwój obszaru badawczego, który ukierunkowany jest na badania dotyczące krótko- i długoterminowych zmian społecznych, m.in. wywołanych rozwojem nowoczesnych technologii, a także zmian wynikających z wpływu badań empirycznych, w tym kognitywistyki i nauk behawioralnych, na kategorie pojęciowe, metodologię i modele stosowane w naukach społecznych.
POB FutureSoc wspiera inicjatywy, zmierzają do zwiększenia interdyscyplinarności badań, internacjonalizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności uczelni na forum międzynarodowym, innowacyjności oraz budowania pomostów między wiedzą a społeczeństwem.

Data opublikowania: 12.07.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska