Podziękowania dla Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych

Szanowni Państwo,

pragnę podzielić się radosną wiadomością, nasze Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych otrzymało podziękowania ze Szpitala Uniwersyteckiego za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zbiórki książek dla pacjentów chorych na Covid-19. Podczas najtrudniejszych miesięcy pandemii studentki Koła zaangażowały się w kilka akcji wolontaryjnych:

  1. Współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim  UJ.
  2. Zbiórka artykułów higienicznych (artykuły pierwszej potrzeby, maseczki, płyny do dezynfekcji) i ich rozdanie osobom w kryzysie bezdomności na ulicznej Akcji Higiena.
  3. Dostarczenie maseczek do Schroniska dla Osób w Kryzysie Bezdomności Dom Św. Łazarza.
  4. Dostarczenie maseczek do Domu Readaptacyjnego ProDomo dla byłych osadzonych, prowadzonego przez Fundację Probacja.
  5. Dostarczenie maseczek i książek do Świetlicy dla czynnie uzależnionych Drop Inn Monar Kraków.
  6. Dostarczenie maseczek do Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami w Brzeziu.

Wszystkie te akcje przeprowadziłyśmy wraz ze studentkami z zachowaniem środków szczególnej ostrożności. Sądzę, że w tym trudnym czasie pandemii i izolacji społecznej postawa otwarcia na drugiego człowieka, odwaga wyjścia do osób potrzebujących, a będących w grupach ryzyka i niosących ryzyko (osoby w kryzysie bezdomności, osoby czynnie uzależnione na ulicy, osoby chore i wykluczone) zasługuje na szczególny szacunek i docenienie. Z mojej strony składam studentkom szczególne podziękowania za akt odwagi, przezwyciężenia bierności i po prostu za świadectwo człowieczeństwa.


dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

 

Podziękowanie

Data opublikowania: 03.06.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska